معرفی وبلاگ
وبلاگ حکیم عباس بطور رایگان خدمات (طب گیاهی - سنتی ایران) را با تکنیک پیشرفته جهت مشخص کردن خلط غالب مزاجها و نسخه برای پاک کردن خلط غالب مثال دموی ( پرخونی ) و بلغمی و صفراوی و سوداوی و راه درمان اکثر بیماریها و برخی از بیماری های که امروزه در علم پزشکی داروی برایش یافت نشده یا اگر هم هست به صورت مسکن پیشنهاد می شود را در هر دو علوم یعنی شیمیایی و گیاهی ارائه می کند و معمولاً داروی گیاهی پیشنهاد میدهد. و هم وطن نان عزیزم می توانند از این فرصت بهره کافی را ببرند. در اینجا از پزشکان متخصص و متعهد در هر زمینه ای که تخصص دارند و علاقه به خدمات رایگان هستند دعوت به همکاری می شوند.
صفحه ها
دسته
فهرست مطالب
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 465316
تعداد نوشته ها : 60
تعداد نظرات : 18

Skype online

My status

Skype Add:abbasghafari

Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

 توجه:سايت جديد حكيم عباس با تصاوير بيماري ها و...راه اندازي شد

برص يا لكه هاي سفيد صورت يا بدن

برص

يكي از بيماريهاي مزاحم و ناراحت كننده ايست كه هنوزعلت اصلي آن معلوم نشده و دانشمندان نظرايات مختلفي درباره پيدايش آن قائلند، قهوه و ترس و هيجان و ناراحتيهاي روحي در پيدايش بي تاءثير نيست معلوم نيست به چه علت ملانين زير پوست ( رنگ دانه پوست ) در جائي از بدن از بين رفته و سفيد رنگ مي شود در هر صورت برصهائي كه در فشار بين دوانگوشت سرخ رنگ شده و خون در آن جمع مي شود بيشتر علاج پذيرند تا آنهائي كه در فشار همچنان سفيد باقبي مي مانند، اين بيماري اگر در بدن و در نقاط پوشيده باشد بهتر است تا در صورت و جاهاي برهنه بدن است.

درمان:

درمان اين بيماري بخصوص براي بيماران كه در جائي از بدن كه رنگ دانه پوست از بين رفته و سفيد رنگ شوده در فشار بين دوانگوشت همچنان سفيد باقبي مي مانند طولاني و مبتلايان بايستي با صبر و مقاومت و با حوصله كامل تحت درمان و دارو قرار گيرند تا پس از ماهها حتي سالها نتيجه به دست آورند.

 

نسخه:

باديان 10 گرم

زنيان 10 گرم ( ناشتا )

تخم كرفس 20 گرم

همه را نيم كوب كرده هر روز صبح 5 گرم جوشانده ميل نمايند.

 

دادن ايارج فيقرا به مدت يك ماه توصيه مي شود، دستور بالا را نيز بايد يك ماه صبح ناشتا بكار برند. اين دستورات را هر چند روز بايد قطع كردو بجاي آن اطرايفل كبير روزي سه قاشق چايخوري مصرف نمود مرباي هليله نيز به تناوب ميل و از لبنيات و بقولات سرد، ماهي و آب زياد و غذاهاي شب مانده و مولد بلعم و خسته شدن زياد بايد پرهيزكرد و بيشتر ازغذاهاي گرم و خشك ميل نمايند، پس از پاك سازي بدن داروهاي موضعي و ماليدني به كار برند، داروهائي كه جاذب خون به محل بيماري هستند مؤثرند كه بيشتر به صورت ماليدني بكار مي روند مثل، زفت، خردل، خربق سفيد، خربق سياه، مويزج، كندش، آهك، زرنيخ سرخ و زرد، اشق، بورق پيازعنصل شيطرنج، عاقرقرحا، سياهدانه، گوگرد و پوست ريشه كبر، از اين داروها چند يا يك عدد از آنها را نرم كوبيده روزي سه مرتبه با روغن كتان روي پوست بمالند پس از ماليدن محل را اگر در مقابل آفتاب يا ( آفتاب مصنوعي ) قرار دهند، تا خيلي سرخ شود بهتر است، بعدا محل بيماري را مي توان با سركه شستشو داد اگر محل برص كم و جاي آن در صورت و جاهاي حساس بدن نباشد ميتوان بر روي آن داروئي قرار داد كه زخم شود يا طاول كند تا پس از بهبودي زخم ايجاد شده، محل مرض نيز بهبودي يابد. اين داروها عبارتند از زرايح ( حشره ايست از تيره بندپائيان در فارس به آن اله كلنگ گويند ). و سركه با عسل و زبل حمام (( چلغوركبوتر))، تخم ترب، فرفيون، و تيزاب و غيرو: وقتي كه اين داروها باعث زخم شدن محل برص شدن ديگر آنها را نبايستي بكار برد و بايد بجاي آنها داروهاي ترميم كننده زخم مصرف نمايند.

 

داروهاي زير همه براي ماساژ برضد برص بكار مرود

 

غازياقي برم سائيده يا رنساس يا شيطرج يا تخم شاهي و خون پرستو يا لاجورد با سركه و پوست كدو يا كف دريا و خون كبوتر يا سياهدانه و سركه يا ريشه انجير دشتي و سركه يا صندل سرخ و زاج يا آب ليمو يا جداوار و سركه يا كندوش و عسل يا نشادر و روغن گل يا نشادر و زرده تخم مرغ.

 

درمان از نظر محمد زكرياي رازي

 

مازريون، بورق، خربق سياه، فلفل، از هر كدام 5 گرم همه را نرم كوبيده در سركه خل كرده بپزند، پس از پخته شدن زراريج و زاج و براده آهن، پوره سرخ، كف دريا، از هر كدام 5/2 گرم، زراريج 5 عدد اضافه كنند محلول را خوب بهم سرشته تا معجون گردد، اول بايستي موضع برص را با نطرون بشويند و سپس از ادويه فوق به صورت ضماد استفاده نمايند اين فرمول باعث زخم شدن محل برص شده كه لازمه اين كار است براي بهبودي اينگونه زخمها چنانچه گفته شد از داروهاي ترميم كننده زخم استفاده مي شود.

 

درمان از قول جوان كوردو

 

شاه تره، غارياقي، گاوزبان، تخم ترشك، افسنطين، كشمش، جو، از هر كدام 25 گرم، بادرنجويه و غافث از هر كدام 15 گرم، ريشه خطمي و باديان و ريشه شيرين بيان از هر كدام 20 گرم تخم خرفه، تخم كاهو، تخم كاسني، گشنيز، وسنا، افتيمون، بسفايج، از هر كدام 5 گرم همه را جوشانده صاف نموده روزي 3 استكان از آن محلول ميل نمايند يا روزي 10 گرم از همه را جوشانده صبح و عصر ميل نمايند سپس از هر سه هليله 15 گرم غاريقون 5 گرم ريوند 5 گرم اذخر مكي و زنجبيل از هر يك 5 گرم داروهاي اخير را نرم كوبيده، روزي سه قاشق چاي خوري كفلمه نمايند در مدتي كه بيمار مشغول معالجه و درمان است بايستي روزانه روغن تخم شلغم را تهيه كرده به محل برص بمالند.

 

نسخه:

وج 5 گرم دارفلفل 5 گرم پوست هليله زري 5 گرم مصطكي 10 گرم زراوند 5 گرم كندر 5 گرم حب الغار 5 گرم

همه را نرم كوبيده در 250 گرم عسل ريخته روزي 3 قاشق مرباخوري ميل نمايند.

 

و اما فرمولي كه از كتاب زبان خوراكيها نويسنده : دكتر عباد الدين جزايرى جلد اول را به شما معرفي مي كنم كه به تجربه نتيجه بخش بوده.

 

 

من((غازياغى)) هستم !


در اواخر بهار سبزى فروشان دهاتى سبزى مرا به شهر آورده به نام غازياغى مى فروشند. ترك زبانان به من (غاز - اياغى ) يعنى پاى غاز مى گويند. فارسى يك نوع من پاى غازى و نوع ديگرى كه در كوههاى لرستان مى رويد، پاى زاغان نام دارد. در عربى به گياه من حشيشة الارض و خضر الشياطين گويند. در كتابهاى گياه شناسى قديم مرا تحت نام )) آطريلال (( ذكر كرده اند، و اين يك لغت بربرى است . زيرا در يكى از قبايل بربر در شمال آفريقا پزشكى ، بيمارى برص را با بذر من معالجه مى كرد و دستور آن را به ديگران نمى گفت و تنها فرزند او از اين راز آگاهى داشت و ساليان دراز اين سر در خانواده ى ايشان باقى بود، و از پدر به پسر مى رسيد كه كم كم بر ديگران فاش شد.
گياه من خودرو است و تاكنون اهلى نشده است . برگها و ساقه هاى من به علت داشتن ويتامين )) ث (( زياد براى تصفيه ى خون و جلوگيرى از فساد لثه و رقت خون مصرف مى شود. اگر برگهاى مرا مالش دهند، بويى شبيه خردل شنيده مى شود و طعم آن تند است ، بذر من داراى هورمونهاى گياهى است و ترشحات غدد داخلى را تنظيم مى نمايد. بادشكن - ضد عفونى كننده و ادرارآور است . كليه و مثانه را زهكشى و پاك مى نمايد. ضماد بذر من باز كننده ى زخم ها و پاك كننده ى جاى آنها است . خوردن جوشانده ى آن مسقط جنين است ، مهمترين خاصيت بذر من كه سال ها جزو اسرار بود و كسى از آن اطلاع نداشت ، درمان بيمارى برص است كه در مقدمه مختصرى از آن اشاره شد. بيمارى برص چنانچه در كنگر بيان شد، بيمارى قديمى است كه در روى پوست صورت و بدن لكه هاى سفيد ظاهر مى شود و در طب جديد آن را نتيجه ى بر هم خوردن تعادل ترشحات داخلى مى دانند و گياهانى چون كنگر و غازيانى كه داراى هورمونهاى گياهى بوده و ترشحات داخلى را تنظيم مى نمايند مى توانند درمان اين مرض باشند و لكه هاى سفيد را كه پيسى خوانده مى شوند، پاك نمايند. كنگر دستور استفاده خود را بيان داشت و اكنون نوبت من است كه اين سر بزرگ را فاش كنم  چون در طب جديد درمانى براى بيمارى برص پيدا نشده ، و در بين امراض صعب العلاج قرار دارد، من دستور معالجه آن را آن گونه كه در كتب قديم آمده نوشته و شرح مى دهم و اميدوارم اهل تحقيق از آن استفاده كرده و اين مرض پليد را درمان نمايند.
ساده ترين دستورى كه براى معالجه برص نوشته اند، آن است كه شخص ‍ مبتلا اول با يك تنقيه ى مسهل ، معده و روده هاى خود را پاك كرده و بعد پانزده روز متوالى هر روز ده گرم بذر مرا با عسل مخلوط كرده ميل نمايد. براى اينكه از اين دستور نتيجه ى مطمئن بدست آيد، بايستى اين معالجه را در تابستان در روزهاى گرم بكار برند و پس از خوردن آن ، موضع برص را عريان كرده در برابر تابش آفتاب قرار دهند تا عرق نمايند و آب ننوشند. در فصل زمستان نيز بااستفاده از حمام سونا مى توان از اين دستور و دستورهاى ديگر نتيجه گرفت . نسخه هاى ديگرى هم مى توان از اين دستور و دستورهاى ديگر نتيجه گرفت . نسخه هاى ديگرى هم براى درمان اين بيمارى نوشته شده كه تشريح يكايك آنها وقت بسيار لازم دارد و من در اينجا فقط يكى از آنها را براى استفاده ى خوانندگان تشريح مى نمايم . اين دستور را )) ابن بيطار ((در كتاب )) اختيارات بديعى (( نوشته و خود روى بيماران بسيارى تجربه كرده است و نتيجه ى قطعى گرفته و آنرا سرى بزرگ مى داند، بهترين نوع من بذرى است كه در گرمسير به عمل آيد، ريز و تيره باشد. طعم آن تلخ و تند بوده ، زبان را بگزد. در فصل تابستان پس از تنقيه با يك مسهل قوى و پاك كردن شكم 5/3 گرم بذر مرا با نيم گرم زنجبيل و نيم گرم ( عاقرقرحا ) و نيم گرم ريشه تربد با عسل مخلوط كرده هر روز ميل نماييد و بعد در آفتاب نشسته موضع را عريان كنيد تا عرق نمايد و اين عمل را چندين روز متوالى انجام دهيد. پس از سه روز آثار بهبودى با پيدا شدن جوش هاى شبيه آبله بر روى لكه هاى سفيد ظاهر مى شود و آب زردى از آن خارج خواهد شد و بيمارى به تدريج برطرف شده ، پوست بدن رنگ طبيعى خود را پيدا خواهد كرد

   

توجه:سايت جديد حكيم عباس با تصاوير بيماري ها و...راه اندازي شد  دسته ها :
X