دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6675
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

تاریخچه پیدایش لینوکس 1

ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس مسخره ات میکنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن

توستگاندی

در سال 1991 در حالی آه جنگ سرد رو به پایان میرفت و صلح در افقها هویدا میشد، در دنیای آامپیوتر، آینده بسیار روشنی دیده

میشد. با وجود قدرت سخت افزارهای جدید، محدودیت های آامپیوترها رو به پایان میرفت. ولی هنوز چیزی آم بود...

و این چیزی نبود جز فقدانی عمیق در حیطه سیستم های عامل.

داس، امپراطوری آامپیوترهای شخصی را در دست داشت. سیستم عامل بی استخوانی آه با قیمت 50000 دلار از یک هکر

خریداری شده بود و با یک استراتژی تجاری هوشمند، به تمام گوشه های جهان رخنه آرده (Bill Gates) سیاتلی توسط بیل گیتزانتخاب دیگری نداشتند

. آامپیوترهای اپل مکینتاش بهتر بودند. ولی قیمتهای نجومی، آنها را از دسترس اآثر افراد PC بود. آاربران

خارج می ساخت.

خیمه گاه دیگر دنیای آامپیوترها، دنیای یونیکس بود. ولی یونیکس به خودی خود بسیار گرانقیمت بود. آنقدر گرانقیمت آه آاربران

آامپیوترهای شخصی جرات نزدیک شدن به آنرا نداشتند. آد منبع یونیکس آه توسط آزمایشگاههای بل بین دانشگاهها توزیع شدهبود، محتاطانه محافظت میشد تا برای عموم فاش نشود

. برای حل شدن این مسئله، هیچیک از تولید آنندگان نرم افزار راه حلی

ارائه ندادند.

ارائه شد. این سیستم عامل، آه از ابتدا توسط اندرو اس. تاننباوم MINIX بنظر میرسید این راه حل به صورت سیستم عامل

پروفسور هلندی، نوشته شده بود به منظور تدریس عملیات داخلی یک سیستم عامل واقعی بود. این (Andrew S. Tanenbaum)

سیستم عامل برای اجرا روی پردازنده های 8086 اینتل طراحی شده بود و بزودی بازار را اشباع آرد.

خیلی خوب نبود. ولی مزیت اصلی آن، در دسترس بودن آد منبع آن بود. هرآس آه آتاب سیستم MINIX ، بعنوان یک سیستم عامل

و اسمبلی نیز دسترسی پیدا میکرد. برای نخستین بار، یک C عامل تاننباوم را تهیه میکرد، به 12000 خط آد نوشته شده به زبانبرنامه نویس یا هکر مشتاق میتوانست آد منبع سیستم عامل را مطالعه آند

. چیزی آه سازندگان نرم افزارها آنرا محدود آرده

بودند. یک نویسنده بسیار خوب، یعنی تاننباوم، باعث فعالیت مغزهای متفکر علوم آامپیوتری در زمینه بحث و گفتگو برای ایجادسیستم عامل شد

. دانشجویان آامپیوتر در سرتاسر دنیا با خواندن آتاب و آدهای منبع، سیستمی را آه در آامپیوترشان در حالنام داشت. (Linus Torvalds) اجرا بود، درک آردند.و یکی از آنها لینوس توروالدز

آودک جدید در افق

دانشجوی سال دوم علوم آامپیوتر دانشگاه هلسینکی فنلاند و (Linus Benedict Torvalds) در سال 1991 ، لینوس بندیکت توروالدز

یک هکر خود آموخته بود. این فنلاندی 21 ساله، عاشق وصله پینه آردن محدودیت هایی بود آه سیستم را تحت فشار قرار میدادند.

خوب بود ولی MINIX . ولی مهمترین چیزی آه وجود نداشت یک سیستم عامل بود آه بتواند نیازهای حرفه ای ها را براورده نماید

فقط یک سیستم عامل مخصوص دانش آموزان بود و بیشتر به عنوان یک ابزار آموزشی بود تا ابزاری قدرتمند برای بکار گیری در امور

جدی.

آغاز شده بود، (Richard Stallman) آه توسط ریچارد استالمن (GNU) در این زمان برنامه نویسان سرتاسر دنیا توسط پروژه گنو

تحریک شده بودند. هدف این پروزه ایجاد حرآتی برای فراهم نمودن نرم افزارهای رایگان و در عین حال با آیفیت بود. استالمن خطدر اواسط و اواخر دهه

70 آغاز emacs با ایجاد برنامه ویرایشگر MIT مشی خود را از آزمایشگاه معروف هوش مصنوعی دانشگاه

نمود. تا اوایل دهه 80 ، بیشتر برنامه نویسان نخبه آزمایشگاههای هوش مصنوعیبودند و با آنها قرارداد های حفظ اسرار امضا شده بود

. ولی استالمن دیدگاه متفاوتی داشت. وی عقیده داشت برخلاف سایر

تولیدات، نرم افزار باید از محدودیت های آپی و ایجاد تغییرات در آن آزاد باشد تا بتوان روز به روز نرم افزارهای بهتر و آارآمد تری تولید

نمود.

را آغاز آرد. وی حرآتی را آغاز آرد تا با فلسفه خودش به تولید و ارائه نرم افزار GNU با اعلامیه معروف خود در سال 1983 ، پروژه

است. ولی برای رسیدن به رویای خود برای ایجاد یک سیستم عامل رایگان، وی ابتدا نیاز GNU is Not Unix مخفف GNU بپردازد. نامگنو موسوم به

C داشت تا ابزارهای لازم برای این آار را ایجاد نماید. بنابراین در سال 1984 وی شروع به نوشتن و ایجاد آامپایلر زبان

نمود. ابزاری مبهوت آننده برای برنامه نویسان مستقل. وی با جادوگری افسانه ای خود به تنهایی ابزاری را ایجاد نمود آه برتر GCC

یکی از آارآمد ترین و قویترین GCC . از تمام ابزارهایی آه تمام گروههای برنامه نویسان تجاری ایجاد آرده بودند قرار گرفت

آامپایلرهایی است آه تا آنون ایجاد شده اند.

هم لایسنس MINIX تعداد زیادی ابزار ایجاد آرده بود ولی هنوز سیستم عامل رایگانی وجود نداشت. حتی GNU تا سال 1991 پروزه ادامه داشت ولی به نظر نمی رسید آه تا چند سال آینده قابل HURD شده بود. آار بر روی هسته سیستم عامل گنو موسوم به

استفاده باشد.

این زمان برای توروالدز بیش از حد طولانی بود...


دسته ها : لینوکس
دوشنبه سی یکم 4 1387
X