غار دربند-مهدي شهر
  • مربوط به موضوع » سمنان

 

نوع پديده ژئوتوريسمي:  پيدايش غار آهكي در اثر انحلال

مختصات جغرافيايي:  طول جغرافيايي ˈ۴۵  °۳۵ شمالي ،  عرض جغرافيايي ˈ۱۱/۲۱  °۵۳ شرقي، ارتفاع ۲۰۰۰+ متر.

راه دسترسي:  در فاصله ۲۱ كيلومتري شمال سمنان و شمال غربي دربند مهديشهر واقع شده است .دهانه غار در دامنه هاي شرقي و در كمركش كوه لهرد ، مشرف بر جاده آسفالته سمنان – شهميرزاد قرار گرفته و دره وسيع و سرسبز دربند در زير آن گسترده شده است.

زمين­شناسي:  طول غار۱۱۴متر،عريضترين قسمتش ۳۶متر وبلندترين نقطه سقف ان۳۰متر ميباشد.بلنترين استلاگميتش ۱۴متر ميباشد. ساختار غار به دوران سوم زمين شناسي سنوزوييك مربوط است. وشامل سنگهاي اهكي ورسوبي است.اين غارداراي تالار بسيار بزرگي است كه در انتهاي ان حوضچه كم عمق وجالبي وجود دارد. . داخل غار به مقدار زيادي رسوبات و املاح آهك دارد از اين رو سراسر آن پوشيده از ستون هاي بزرگ و زيباي استلاگميت و استلاكتيت است . بلندترين ستون استلاكتيت آن ۱۲ متر ارتفاع دارد و قطر متوسط آن ۲٫۸۵ متر است
hekmatname.tebyan.nethttp://www.tebyan.net/Weblog/hekmatname/default.aspx?Query=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
X