>اين يك آزمون بسيار جالب است. خود دكتر فيل مك‌گرا(روان‌شناس معروفي كه مجري يك
>
> برنامه فوق‌العاده پرطرفدار تلويزيوني است) در اين آزمون نمره 55 گرفته است. او اين آزمون
>
>را روي اپرا وينفري، مجري معروف برنامه تلويزيوني، انجام داده كه نمره 38 گرفته است.
>به 10 سوال ساده زير پاسخ دهيد تا ببينيد شما چه نمره‌اي در اين آزمون به دست مي‌آوريد و
>
>تفسير آن چيست.
>تذكر مهم: به سوال‌ها براساس آنچه كه امروز هستيد پاسخ دهيد، نه آنچه كه در گذشته بوده‌ايد.
>http://www.ravanyar.com/FunnyTests/personality/DrPhils/default.asp
>
>
>
>--

دسته ها :
X