هيچگاه نه كسي رو ببخش
نه فراموش كن
سر فرصت بزن دهنشو سرويس كن
( دكتر شريعتي با اعصاب خراب)


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


ملت ما ملتيست كه وقتي توي خيابون زل زل نگات ميكنت
نميتوني تشخيص بدي
خوشگلي يا احيانا زيپت بازه!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


هر جا سخن از اعتماد است
من هر هر ميخندم


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


دلت رودوست دارم!چون مثل يخچال فقيراهيچي توش نيست


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


وقتي توي مجله از مضرات سيگار خوندم...
اونقدر وحشت كردم كه قسم خوردم ديگه
مجله نخونم!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


نون خشك هم نشديم كه يكى ازروى زمين برمون داره و بوسمون كنه!
اثرات كمبودمحبت شديد


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


يارو روبردن دادگاه قاضي بهش گفت خاك توسرت اين چهارمين بارته كه
ميارنت اينجا
يارو ميگه خاك توسرخودت كه هميشه اينجايي !!!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


موقع مرگ به بچه‌هام مي‌گم ده ميليارد تومن گذاشته‌م زيرِ…
بعدش مي‌ميرم
آي حال ميده!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


كسا‌يي كه معتقدن اوني كه رفته خودش بر ميگرده،
نود و نه‌ در صد كفتر بازن!!
مگه كفتره جلده!؟


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


هميشه دستان همسرتان را در دست بگيريد، چون اگه رهاش كنيد اون ميره خريد !

✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


رفتم تو سرچ گوگل تايپ كردم
“زن چه ميخواهد؟”
گوگل بعد از ۲۰ دقيقه پاسخ داد
“ما همچنان در حال جستجو ايم !”


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


زندگي هر دختري يك سوال هست كه تا آخر عمر او را همراهي مي‌كند . . .
حالا چي بپوشم؟


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


يارو ميره رستوران ميگه: غذا چي دارين؟
گارسون ميگه : كاستيدگيلينكوفينوستا با ليمو!
يارو ميگه: كاستيدگيلينكوفينوستا با چي!؟


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


و خداوند زمين و آسمان را آفريد…
و ساخت بقيه ي چيزا رو به چين واگذار كرد…!!!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


سلامتي پوشك، كه هيچ‌وقت تو بچگي پشتمونو خالي نكرد!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .ما كه ۸/۸/۸۸ ازدواج نكرديم، ۱۱/۱۱/۱۱ هم باز ازدواج نكرديم،
صبر كنيم تا ۹/۹/۹۹ شايد فرجي شد
(درد دل دو دختر دم بخت )

✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .

هيچكس حق نداره از طرفش بپرسه “تو برا من چي‌ كار كردي؟”
تو ٧ ميليارد انسان تورو پيدا كرده، ديگه چيكار كنه !؟


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .ميدوني اولين عوارض جانبي بعد يك شكست عشقي چيه ؟!
در آوردن گوشي از حالت Silent !!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


يه عده هستن كه اگه شده بايد براشون آژانس هم بگيري
كه سريعتر از زندگيت گم شن بيرون… !!


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


به سلامتي مگس كه يادمون داد زياد كه دور كسي بگردي آخرش ميزنه تو سرت !


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


تجربه نشون داده وقتي با دوستت دعوات ميشه
تازه ميفهمي چقدر از اسرار زندگيت با خبر بوده !


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


به زني كه هميشه ميدونه شوهرش
كجاست چي ميگن؟ (بيوه).

✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .

طرف موبايلش آنتن نميداد ، بهش مسيج دادم : نميتونم بگيرمت …
جواب داد : به درك! مگه كم خواستگار دارم؟

✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


نيوتن در بيانيه اي يادآوري كرد:
علاوه بر زمين، يخچال نيز داراي نيروي جاذبه است..


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


يارو چيست !؟ موجودي كه به شدت در مقابل فهميدن مقاومت ميكند !


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .

وقتي كسي به شما ميگه احساس بدبختي ميكنه ، به آرامي دستش رو بگيريد ،
بغلش كنيد و بهش بگيد : " اي بابا ، حالا كجاشو ديدي.


✂. . . . . . ✂.  . . . . ✂. . . . . ✂. . .


گوگل: من صاحب همه چيم
ويكي پديا: من همه چيو مي‌دونم
فيسبوك: من همه رو ميشناسم
اينترنت: من نباشم شما ها هيچين
برق: زر اضافي نزنيد !

دسته ها : مطالب طنز
X