تاحالا دقت كردين

 
تا حالا دقت كردين وقتي‌ توي يه جمعي‌ يكي‌ ميگه اون تلويزين و كمش كن ،يكي‌ ديگه از اونور ميگه اصن خاموشش كن . . . !
.
.
.
تا حالا دقت كردين وقتي واسه دل خودت موهاتو درست ميكني چقدر خوشگل ميشه ولي وقتي ميخواي بري مهموني يا عروسي بعد از ۳ ساعت كلنجار رفتن شبيه خربزه ميشي؟
.
.
.
تا حالا دقت كردين يكى از سرگرمى هاى خاص مردم ايران اينه كه :وقتى از مطب دكتر ميان بيرون،حساب كنن ببين اين دكتره روزى چقد درآمد داره ….
.
.
.
تا حالا دقت كردين كه روزاي هفته اينجوري ميگذره :
شــــــــــــــــــــــنبـــــ ـــــــــــــــه
يــــــــكشــــــــنبـــــــــ ــــــــــه
دوشـــــــــــــنبــــــــــــ ـــــــه
سه شـــــــنبـــــــــــــــــه
چـــهـــار شنبـــــــــــــه
پنجشنبه جمعه!!!
.
.
.
تا حالا دقت كردين چقدر حرص آوره كه سر غذا دقيقا اون چيزي رو بر ميدارن كه تو كلي تو ذهنت واسش نقشه كشيده بودي
.
.
.
تا حالا دقت كردين ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻥ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻻﺭﻡ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻪ !!
.
.
.
تا حالادقت كردين وقتي داري درس ميخوني و به يه صفحه عكس دار ميرسي چه حالي ميكني كه اون صفحه نصفست…!
.
.
.
تاحالا دقت كردين وقتي احساس ميكنين گم شدين اول ضبط ماشين رو كم ميكنين!
.
.
.
تا حالا دقت كردين تا آرايشگر روپوش و ميندازه رومون دماغمون خارش ميگيره؟!
.
.
.
تا حالا دقت كردين وقتي سوهان ميخوري ۹۵%ش
ميره لاي دندونات و فقط ۵%ش نصيب معدت ميشه؟!!!

دسته ها : مطالب طنز
X