دانستني هاي علمي , آيا ميدانيد

 

 

آيا ميدانيد : كه بلندترين بادگير جهان در يزد به ارتفاع ۳۴ متر قرار دارد ؟

آيا ميدانيد : طولاني ترين پرواز ثبت شده از مرغ ۱۳ ثانيه است ؟

آيا ميدانيد : شايع ترين آيتم فراموش شده براي مسافران مسواك است ؟

آيا ميدانيد : كه يك نوع پشه وجود دارد كه در ثانيه هزار بار بال ميزند ؟

آيا ميدانيد : ماه كامل ، ۹مرتبه درخشانتر و پرنورتر از ماه نيمه است ؟

آيا ميدانيد : بازي تنيس در اصل فقط با دست خالي بود ؟

آيا ميدانيد : برنج غذاي اصلي براي ۵۰ ٪ مردمان جهان است ؟

آيا ميدانيد : باد به تنهايي هيچ صدايي ندارد مگر اينگه به شيئي برخورد كند ؟

آيا ميدانيد : مدونا و مايكل جكسون، هر دو در سال ۱۹۵۸ متولد شدند ؟

آيا ميدانيد : فلامينگو مي تواند زانوي خود را به عقب خم كند ؟

آيا ميدانيد : عقرب زير نور اشعه ماواري بنفش ميدرخشد ؟

آيا ميدانيد : دو كشور چين و آمريكا بيشترين توليد كننده سير در دنيا را دارند ؟

آيا ميدانيد : ماه اوت ، داراي بالاترين درصد از ولادت هاست ؟

آيا ميدانيد : طول عمر سنجاب ۹ سال است ؟

آيا ميدانيد : به ازاي هر انسان ۲۰۰ ميليون حشره وجود دارد ؟

آيا ميدانيد : توپ گلف به طور متوسط تا ۳۳۶ فرورفتگي دارد ؟

آيا ميدانيد : جنگل انبوه آمازون به توليد نيمي از اكسيژن جهان كمك ميكند ؟

آيا ميدانيد : قايق براي اولين بار در مصر ساخته شد ؟

آيا ميدانيد : ۹۶ ٪ از شمع هاي فروخته شده توسط زنان خريداري شده است ؟


X