>متن كامل نامه تبريك جمعي از هنر مندان شيرازي به اصغر فرهادي :
>.
>..
>.
>..
>.
>.
>.
>.
>.
>به نام خدا
>آفرين
>
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>
>تو
دوران مدرسه هفته آخر عيد كه ميشد همه قول وقسم مي خورديم جمعا نيايم مدرسه!
>
> فردا
كه ميشد همه اومده بودن ببينن كي نيومده.
>
>يعني عاشق اون اتحادمون بودم !!!
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>يارو
تو مترو داشت جوراب زنونه ميفروخت،
>
>بهم گفت: يه دونه بخر، گفتم: من مجردم، زن ندارم!
>
>گفت: بخر بكش رو سرت برو دزدي!
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>سر
كلاس زبان خارجه استاد از رفيقم چيزي پرسيده كه بايد به انگليسي جوابشو ميداده.
>
>چند
ثانيه طول كشيد واون همون طور كه داشت فكر مي‌كرد با خنده گفت :
>
>....loading, please wait
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>
>جهــان سوم
جـاييست كـــه به جاي ايمــيل از واژه
>
>پست الكتــرونيكـي
>
>استفاده ميشود كـه
>
>هم پست
>
>هم الكـــترونيك
>
>انگــليسـي است ... !!!
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>سيستـــم پســـرا
هم كلا خيلي جالبه!
>
>موقع دعوا بچه ي پايين شهر ميشن و
>
>موقع دختر بازي بچه ي بالا شهر ..!
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>ما به يكي گفتيم خدا
به زمين گرم بِزَنتت ،
>
>نام برده الان
روي شن هاي سواحل آنتاليا داره آفتاب ميگيره .
>
>فك كنم سوتفاهم
شده با خدا !!
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>اين نيز بگذرد...
>
>اما اي كاش از جاي ديگري بگذرد و همش از روي ما نگذرد...
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>تا حالا دقت كردين:
>
>پسرا 10 دقيقه آماده ميشن 4 ساعت ميرن بيرون
>
>دخترا 4 ساعت آماده ميشن 10 دقيقه ميرن بيرون..!!
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>تو
ترافيك گير كرده بوديم كه يه BMW 530 اومد بغلمون,
>
>به بابام گفتم بابا يه دونه از اين بي ام و ها بگير،
>
>بابام
گفت ماشين ماشينه ديگه چه فرقي داره..؟
>
>ببين
الان هم ما تو ترافيك گير كرديم هم اين يارو....!!
>
>يعني خداوكيلي تا حالا اينجوري قانع نشده بودم...
>
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>
>فكر
كنم خدا وقتي داشت دماغ ملت خاورميانه رو مي آفريد
>
>كليد Caps Lock رو فشار داده بود...
>
>
>
>☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻☹☺☹☻
>
>سر
گروهبان يه پادگان آموزشي رو كرد به گروهان تحت امرش و گفت :
>همه ي شما به خاطر
بي نظمي و سرپيچي از دستور بايد تنبيه بشيد ،
>زود نفري ده بار روي
زمين شنا بريد وشروع كرد به شمردن:
>يك،دو،سه،چهار،پنج،شيش،هفت،هشت،نه...نه...نه...نه...نه...و
>همينطور به گفتن عدد
نه ادامه داد !
>بعد از چند دقيقه يه
لبخند كجكي زدو گفت:
>ميدونم الان دارين
تو دلتون بهم فحش ميدين ولي اين اونيفرمي كه تنمه ضد فحشه!
>يهو يه صدا از بين
گروهان به گوشش خورد :
>مگه مادرت هم
اونيفرم ميپوشه ؟!.
>
>

دسته ها : مطالب طنز
X