>>>
>>>امسال هركي  اومد خونه ما عيد ديدني، بهش مي گفتم  وااااااي چقد چاق شدي...
>>>طرفم از همون خونه ما شروع  ميكرد به رژيم گرفتن...
>>>كلي به اقتصاد خانواده كمك كردم!!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>هي ميگين:
>>>ماهي قرمز گناه داره توي تنگ ماهي نذاريد!!
>>>فقط ماهي قرمزه آدمه؟
>>>ماهي سفيد كنار سبزي‌ پلوتون توله‌ سگه؟
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>ملت تو عيد يه پاشون شمال بود يه پاشون آنتاليا
>>>من يه پام فيس بوك بود  يه پام دستشوئي...!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>مامانم داره به يه زنه آمريكايي هفت سينو توضيح ميده:
>>>It should be start with "S", like APPLE
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>>ميگم اصغر آقا، بيزحمت اون اسكارتم بيار ببينيم چه شكليه !
>>
>>
>>(عيد ديدني … فك و فاميلاي اصغر فرهادي)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>>ظرف آجيل هايي كه تو مهموني ها جلوي من ميذارن به ترتيب زير خورده ميشه
>>
>>
>>۱-بادوم هندي(البته اگه داشته باشه)
>>۲-پسته
>>۳-بادوم درختي
>>۴-فندق
>>۵-تخمه ژاپني
>>۶-تخمه كدو
>>۷-نخودچي(اونم اگه داشته باشه)
>>۸-پياله
>>۹-پيش دستي
>>۱۰_فرش
>>۱۱-همينجوري برو تا آخر!!!
>>
>>
>>
>>
>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>
>>اين دبستانى هايى كه تو هفته دو روز تعطيلن،
>>اگه پسفردا بيان زِر زِر كنن كه ما نسل سوخته ايم و اينا،
>>جورى با پشت دست بزنيد تو دهنشون كه ديگه نتونند بلند بشن …!!
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>
>>
>>
>> جديدا رفاقتا دو حالت بيشتر نداره
>>يا تو آويزون رفيقتي ، يا رفيقت آويزون تو !
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>
>>بعضيا تو زندگى آدم نقش هله هوله رو بازى مي كنن
>>ظاهره شون قشنگ و با مزه
>>اما جلو رشدمون رو مي گيرن!
>>
>>
>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>
>>>
>>>هرجا ميريم و ظلمي ميبينيم
>>>ميگن نگران نباش ، خدا جاي حق نشسته
>>>خدايا...
>>>ميشه از جاي حق بلند شي تا حق جاي خودش بشينه؟؟!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>ترسناك ترين جمله دوران بچگي :
>>>صبر كن برسيم خونه ، من ميدونم و تو......
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>تجويز دارو ...
>>>.
>>>.
>>>.
>>>سه بسته خاك برات نوشتم هر هشت ساعت مي‌ريزي رو سرت!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>فيسبوك ميپرسه داري به چي فكر ميكني...
>>>توييتر ميپرسه داري چي كار ميكني...
>>>فور اسكوئر ميپرسه كجايي...
>>>پلاس ميپرسه چي شده جديدا...
>>>اينترنت داره تبديل به يه دوس دختر سمج ميشه!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>يعني من خودم رو يه يك لحظه جاي اين دختراي مجرد ميزارم خيلي حالم گرفته ميشه كه پسر خوشتيپ و خوشگل و تحصيل كرده اي مثل من قصد ازدواج نداره !!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>اومدم خونه ، ميبينم يه سري كاغذ چسبيده به ديوار ، روش نوشته ١٨+
>>>همينطور كه مسير كاغذها رو دنبال ميكنم ، ميبينم ميرسه تو آشپزخونه ، آخرين برگ روش نوشته :
>>>" آشغالا رو بزار دم درب "!!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>- آقا به خدا ايشون خواهر من هستند...
>>>- من پليس راهنماييم، اگه ايشون مادرتون هم باشن ، بازم دليل نميشه دو نفري با هم پشت فرمون بشينين!
>>>( قسمتي از گفتگوي يارو با افسر راهنمايي رانندگي)
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>يارو تو اتوبوس هي ميره صندلي شماره ٣ هي ميره شماره ١٥
>>>بهش ميگن چرا اينطوري ميكني؟
>>>ميگه خير نبينه اوني كه گفت ٢ تا صندلي بگير شب راحت بخوابي!!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>از يارو ميپرسن به زنبوري كه تو كندو از همه زنبورها مراقبت ميكنه چي ميگن؟
>>>يارو ميگه: بهش ميگن خسته نباشي!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>براي يك زن ٢٠ سال طول ميكشد تا از پسرش مرد بسازد
>>>اما زن ديگري همان مرد را ظرف ٢٠ ثانيه خر ميكند!!
>>>هلن رولند
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>يارو به همراه  دوستان متخصصش
>>>به كمك مهندسي معكوس
>>>موفق به توليد سرنشين بدون هواپيما شدند!!!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>يارو به نامزدش اس ام اس ميزنه:
>>>عزيزم من تا ١٠ دقيقه ديگه ميام پيشت و اگه نيومدم اس ام اس رو دوباره بخون!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>دختر : مامان خواستگاري كه ميخواد بياد ازم ۲۳سال  بزرگتره
>>>مادر : چي ميگي؟ ميخواي با يكي همسن بابات ازدواج كني ؟
>>>دختر : بهم گفته ميخواد زنشو طلاق بده
>>>مادر : مگه زنم داره ؟
>>> دختر : آره سه تا هم بچه داره
>>>مادر : واي خداي من ، آخ قلبم !
>>>دختر : ولي خيلي پولداره ، چند تا برج ساخته كه يكي از اونا برج ميلاده !
>>>مادر : بگو ببينم خيلي دوستش داري ؟!
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>>>
>>>
>>>
>>>
>>>گوشيمو تو ماشين بابام جا گذاشتم از خونه بهــش زنگ زدم ، ميگم:
>>>- گوشيم تو ماشينت جا مونده
>>>ميدونم
>>>- زنگ خورد جواب ندياااا !
>>>اخه مگه من بيكارم جواب زنگ گوشي تورو بدم...
>>>- خب حالا چرا عصباني ميشي ، كسي زنگ نزد؟
>>>نه فقط الهام اس داد گفت غروب مياد دنبالت برين بيرون گفتم وقت نداري سرت شلوغه
>>>- واسه چي اينو گفتي ؟
>>>چون قبلش به طــــناز قول دادم برين خريد!
>>>

دسته ها : مطالب طنز
X