>>>>>>
>>>>>>با آرامشم اعتماد پشه رو جلب كردم و بعد كشتمش .. از اين دورويي خودم بيزارم
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>خدايا همش گفتيم "راضي ايم به رضاي تو"
>>>>>>اين يه بار تو رضايت بده به رضاي ما...
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>ميگن هر سيگار 3 دقيقه از عمر آدم كم مي كنه...همچنين ثابت شده از هرچيزي كه لذت ببري 5 دقيقه به عمر آدم اضافه ميشه...
>>>>>>سيگاراتونو با لذت بكشيد كه 2 دقيقه به ازاي هر نخ سيگار به عمرتون اضافه بشه
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>دلم ميخواد راننده ماشين پليس بشم؛بلندگو بگيرم دستم بگم :
>>>>>>راننده پژو حركت كن!
>>>>>>مگان!! سرت رو بنداز پايين ! مگه خودت خواهر مادر نداري !؟
>>>>>>ماكسيماي مشكي ؟ شيطون دختراي قشنگي سوار كردي!؟
>>>>>>206 صندوق دار آهنگت خيلي قديميه...عوضش كن... !؟
>>>>>>...بنز مشكي ... بنننننننز ... فخر مي فروشي ?!! بزن بغل !
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>آيا مي دانيد ميزان پاسخ مثبت دختران به بوق ويتارا 60 درصد بيشتر از انواع پژو مي باشد؟
>>>>>>روابط عمومي شركت سايپا
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>موسي با عيسي سر يه دختر تاس مي ندازن؛ عيسي تاس رو ميندازه و جفت شش مياره...... بعد موسي تاس ميندازه و جفت هشت مياره!!!!
>>>>>>عيسي ميگه: آخه بي جنبه! يه دختر ارزش معجزه داشت؟؟!!
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>به سلامتيه دكتر شريعتي كه هر چي جمله ي خفنه تو دنيا  خودش گفت و رفت و واسه ما چيزي نذاشت
>>>>>>هر مطلبي به ذهنم خطور ميكنه ميبينم قبل من دكتر اين جمله رو گفتن
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>يا گوشي هيـــچوقت گم نميـــشه، يا اگه بشه حـــــــتما روي سايلنت هست
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>يه مدته خونه بيكارم تا لنگ ظهر ميخوابم ! امروز حدوداي 12.30 مامانم اومده بيدارم كرده ، ميگه پسرم اين پهلو اون پهلو شو اقلا زخم بستر نگيري !!!
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>هيچي مثل اين مساله رو اعصاب من نميره كه : با يه نفرخداحافظي كنم، بعد هم مسير بشيم... بعد كنار هم هي راه بريم... بعد من سرعتم رو كم و زياد كنم كه بيشتر از اين ضايع نشيم!!!!|
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>يه گدا رو ميشناسم كه هر چي خيابون شلوغ تر باشه اين فلج تر ميشه!
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>بچه كــه بوديم مارو ميذاشتن رو پاشون انقد تكون ميدادن تا گوه گيجه بگيريم بخوابيم . . .
>>>>>>اعصاب نميزاشتن واسمون اصلاً . . .
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>خدايا چي ديدي تو سوسك كه بهش بال دادي؟؟
>>>>>>نه واقعا واسم سواله
>>>>>>در من نديدي، در اون ديدي اونوقت ؟؟!
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>تا شش سالگي فكر مي كردم اسمم دست نزنه !
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>ناخوانا ترين نوشته روي بسته بندي مواد غذايي ايـراني, تاريخ انـقـضاء و قيمتـشه !
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>

دسته ها : مطالب طنز
X