#######اس ام اس عاشقانه#######

سوت‌ مي‌كشد در هوا ، كابل‌ تلفني‌ كه‌ مي‌توانست‌

زيباترين‌ عبارات‌ جهان‌ را

از عاشقي‌ به‌ عاشقي‌ برساند . . . !

#######اس ام اس عاشقانه#######

سنگ هايـي كـــه من از يادِ تو بر دل ميــــزدم

خانه اي ميشد

اگر خانه بنا ميكردم . . .

#######اس ام اس عاشقانه#######

از وقتي كه تــو رفتي ، آينده هيچ وقت نيامد كه هيچ

گذشته هم هيچ وقت نگذشت . . .

#######اس ام اس عاشقانه#######

بسترم صدف خالي يك تنهايي است

و تو چون مرواريد

گردن آويز كَسان دگري . . .

#######اس ام اس عاشقانه#######

آتش گرفتن اي غم و افروختم بس است

يك دم رها نمي كني ام سوختم بس است

سنگين شدم ز درد و چو سنگي به در خويش

خون را چو لعل در جگر اندوختم بس است . . .

#######اس ام اس عاشقانه#######

وقتي پايت خواب مي رود

نمي تواني درست راه بروي

لنگ مي زني!

وقتي قلبت خواب مي رود

نمي تواني درست فكر كني.

عاشق مي شوي !

#######اس ام اس عاشقانه#######

فاصله خط عابر پياده ندارد ، دست مرا بگير و از آن رد كن ،

قرار ديدار ما هر نيمه شب ، خيالت كه نمي گذارد بخوابم . . . !

دسته ها : اس ام اس
X