استاد زبان فرانسه در مورد مذكر يا مونث بودن اسمها توضيح ميداد كه پرسيد :


كامپيوتر مذكر است يا مونث؟
 
همه دانشجويان دختر جنس رايانه را به دلايل زير مرد اعلام كردند:
 
- وقتي به آن عادت مي كنيم گمان مي كنيم بدون آن قادر به انجام كاري نيستم.

- با آن كه داده هاي زيادي دارند اما نادانند.

- قرار است مشكلات را حل كنند اما در بيشتر اوقات معضل اصلي خودشانند.

- همين كه پايبند يكي از آنها شديد متوجه ميشويد كه اگر صبر كرده بوديد مورد بهتري از آن نصيبتان مي شد.
 
و همه دانشجويان پسر به دلايل زير جنس رايانه را زن اعلام كردند:
 
- به غير از خالق آنها كسي از منطق دروني آنها سر در نمي آورد.

- كسي از زبان ارتباطي آنها سر در نمي آورد.

- كوچكترين اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخيره مي كنند تا بعد ها تلافي كنند.

- همين كه پايبند يكي از آنها شديد بايد تمام پول خود را صرف خريد لوازم جانبي آنها بكنيد .

دسته ها : مطالب طنز
X