نقاش هاي ديدني بر روي دست

نقاشي هاي بسيار ديدني هنرمند اهل فلورانس ايتاليا ماريو ماريوتي (۱۹۳۶-۱۹۹۷) را كه به خاطر نقاشي هاي شگفت انگيزش بر روي دست معروف بود نشان مي دهيم.


 

 

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد
 
به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

 

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

 

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

آثار هنري ديدني,Hand   Painting Art

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

به جذابترين گروه اينترنتي ياهو ملحق شويد

 

 

 


دسته ها : هنري
X