معرفی وبلاگ
این وبلاگ هم اخبار مربوط دانشگاه پیام نور را میگه ، هم داستان و گاه گداری هم مطالب خواندنی دیگه امیدوارم مورد قبولتون واقع بشه *************************** *************************** برای بهتر دیدن هر مطلب بر روی لینک ( ادامه مطلب ) که پایان هر قسمت آمده کلیک کنید *************************** *************************** وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده. *************************** ***************************
دسته
پيوند ها
پايگاه هاي علمي
دانشگاه هاي ايران
ژورنال هاي شيمي
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 477722
تعداد نوشته ها : 827
تعداد نظرات : 236
فریاد ها را همه می شنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است - دکتر علی شریعتی
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

 


SLOW DANCE
رقص آرام

Have you ever watched kids
آيا تا به حال به كودكان نگريسته ايد

On a merry-go-round?
در حاليكه به بازي "چرخ چرخ" مشغولند؟

Or listened to the rain
و يا به صداي باران گوش فرا داده ايد،

Slapping on the ground?
آن زمان كه قطراتش به زمين برخورد مي كند؟

Ever followed a butterfly's erratic flight?
تا بحال بدنبال پروانه اي دويده ايد، آن زمان كه نامنظم و بي هدف به چپ و راست پرواز مي كند؟

Or gazed at the sun into the fading night?
يا به خورشيد رنگ پريده خيره گشته ايد، آن زمان كه در مغرب فرو مي رود؟

You better slow down.
كمي آرام تر حركت كنيد
Don't dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص درنياييد

Time is short.
زمان كوتاه است

The music won't last
موسيقي بزودي پايان خواهد يافت

Do you run through each day 
On the fly?
آيا روزها را شتابان پشت سر مي گذاريد؟

When you ask How are you?
آنگاه كه از كسي مي پرسيد حالت چطور است،

Do you hear the reply?
آيا پاسخ سوال خود را مي شنويد؟

When the day is done
هنگامي كه روز به پايان مي رسد

Do you lie in your bed
آيا در رختخواب خود دراز مي كشيد

With the next hundred chores
و اجازه مي دهيد كه صدها كار ناتمام بيهوده و روزمره 

Running through your head?
در كله شما رژه روند؟

You'd better slow down
سرعت خود را كم كنيد. كم تر شتاب كنيد.

Don't dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص در نياييد.

Time is short.
زمان كوتاه است.

The music won't last
. موسيقي ديري نخواهد پائيد

Ever told your child,
آيا تا بحال به كودك خود گفته ايد،

We'll do it tomorrow?
"فردا اين كار را خواهيم كرد"

And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده ايد

Not see his sorrow?
كه نتوانيد غم او را در چشمانش ببينيد؟


Ever lost touch,
تا بحال آيا بدون تاثري

Let a good friendship die
اجازه داده ايد دوستي اي به پايان رسد،

Cause you never had time
فقط بدان سبب كه هرگز وقت كافي نداريد؟
or call and say,'Hi'
آيا هرگز به كسي تلفن زده ايد فقط به اين خاطر كه به او بگوييد: دوست من، سلام؟

You'd better slow down.
حال كمي سرعت خود را كم كنيد. كمتر شتاب كنيد.

Don't dance so fast.
اينقدر تند وسريع به رقص درنياييد.

Time is short.
زمان كوتاه است.

The music won't
 last
.موسيقي ديري نخواهد پاييد.

When you run so fast to get somewhere
آن زمان كه براي رسيدن به مكاني چنان شتابان مي دويد،

You miss half the fun of getting there.
نيمي از لذت راه را بر خود حرام مي كنيد.

When you worry and hurry through your day,
آنگاه كه روز خود را با نگراني و عجله بسر مي رسانيد،

It is like an unopened gift....
گويي هديه اي را ناگشوده به كناري مي نهيد.
Thrown away.

Life is not a race.
زندگي كه يك مسابقه دو نيست!

Do take it slower
كمي آرام گيريد

Hear the music
به موسيقي گوش بسپاريد،

Before the song is over.
 
  پيش از آنكه آواي آن به پايان رسد.    
دسته ها : دل نوشته 3
دوشنبه 4 2 1391 9:9 بعد از ظهر
X