وقتی به محسن یگانه پیشنهاد دادند به لس آنجلس برود در جواب گفت:"من مملکتی را که پدرم در راهش شهید شده ترک نمی کنم.


دسته ها :
شنبه یازدهم 8 1387
X