شقايق

سلام..زندگي دو چهره بيشتر نداره :يا به بازيت ميگيره،يا به بازيش ميگيري ..پس انتخاب با توست..

لبخند

لبخند كم خرج ترين آرايش چهره است...

   

               چهره ات به اين آرايش آراسته باد...!!!


[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (2) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


X