شقايق

سلام..زندگي دو چهره بيشتر نداره :يا به بازيت ميگيره،يا به بازيش ميگيري ..پس انتخاب با توست..

يه همسفر!!

قبول

باز هم با تو مي مانم

با تو اما در انتظار او...

گفته مي آيد

باور دارم كه خواهد آمد

و من خوشبخت ترين زن عالم خواهم شد آن روزي كه

مرگ به سراغم مي آيد...!

ميمانم با تو ودر انتظار مرگ

او خواهد آمد...

[ ] [ ] [ 7415963 ] [ (3) نظر ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


X