نائین

امامزاده سلطان سید علی (ع)

1

  بقعه متبرکه آستان امامزاده سلطان سید علی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر (ع) در شمال شرقی نایین بر سر راه نایین به محمدیه گنبدی بلند با کاشیهای فیروزه ای نمایان است که در لسان اهالی به امامزاده مشهور است. اینجا رواق و مدفن یکی از احفاد سلاله پاک رسول (ص) یعنی سلطان سید علی فرزند زاده امام موسی کاظم است که مردم بدین جایگاه ارادتی وافر دارند. درب اصلی ورودی به حرم در ضلع شمالی صحن دارای یک ایوان کفش کن با حاشیه های گچ بری توام با آیاتی از قرآن و کاشی هایی است که بر آن اشعاری این چنین نوشته شده است:

این گنبد و رواق ک از عرش برتر است   خود بارگاه زاده موسی بن جعفـر است
شهزاده معظم سیـد علیـــش نــام   جانها فداش نور دو چشم پیمبـر است
از هشت باب خلد که وصفش شنیده ای   زان هشت باب یک در عالیش این در است
جسمی که نیست خرم از او زیر خاک به   چشمی که نیست روشـن از او کور بهتر است
یک آسمان رحمت و یک چرخ فیض وفضل   جا داده در دو ذرع زمین مفعــر است
بوئی که می رسد به مشام از مـزار وی   از بوستان زهره زهـرای اطهــر است
 
X