25 دليل براي مهاجرت به لينوكس

5. در رابطه با به روز نبودن و مهجور شدن لينوكس، دغدغه‌هاي اندكي وجود دارد زيرا معماري يونيكس كه لينوكس بر اساس آن ارائه شده بيش از 35 سال است كه بررسي و به روز شده و ثابت كرده كه بسيار كارآمد، مطمئن و قدرتمند مي‌باشد. انجام به روزرساني همچنان ادامه داشته اما نسخه‌هاي جديد نيز با معماري مبتني بر يونيكس سازگار هستند.

6. كاربران لينوكس ملزم به انجام به‌روز‌رساني نيستند، زيرا از نسخه‌هاي قديمي‌تر همچنان پشتيباني شده، نسخه‌هاي جديدتر نيز به رايگان موجود بوده و با نسخه‌هاي قديمي نيز سازگار هستند. توليدكنندگان محصولات اختصاصي تمايل دارند كه كاربران داراي نسخه‌هاي قديمي‌تر را مجبور كنند تا محصولات جديدتري را خريداري نمايند.


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X