نحوه جلوگیری از ثبت UserName در پنجره DialUp

هنگامي كه وارد پنجره Dial-up Networking مي شويد و روي آيكونهاي تماس خود كليك مي كنيد
پنجره اي ظاهر مي شود كه اگر Username, Password و همچنين شماره تلفن را وارد كنيم و بعد
دكمه Connect را فشار دهيم، تماس با اينترنت از طريق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولين
تماس موفقيت آميز، Username در اين پنجره ثبت خواهد شد و براي تماس مجدد ديگر احتياجي به
وارد كردن مجدد Username نمي باشد .
البته اين مسئله عيبي كه دارد اينست كه كاربران ديگر متوجه Username ما مي شوند.
بدين منظور جهت جلوگيري از ثبت شدن Username, دستور زير را با مقدار 1 به كار ببريد.
سيستم عامل : XP - 2000
مسير : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontealset\Servic es\Rasman\Parameters
نوع : String Value
دستور : DisableSavePassword
مقدار : 1
توجه: جهت بازگشت به حالت اوليه، دستور را از مسير گفته شده خارج كنيد.


دسته ها :
سه شنبه بیستم 4 1385
X