10- A House of Cards


در این ماموریت پیچیده شما باید یک شیخ پولدار سعودی، یک دانشمند برجسته و یک پولدار آفریقایی را در هنگام آزمایشات DNA به قتل برسانید. این ماموریت در دو محل انجام می گیرد. هتل محل اقامت آنها و یک کازینو.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X