9- Till Death Do Us Part


این ماموریت هم بنا به درخواست اسکیپ مولدون انجام می گیرد. وظیفه ی شما مواظبت از پسر و عروس این شخص و کلا مواظبت از وقوع جرم در زمان برگزاری جشن عروسی می باشد.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X