6- Murder of Crows

شما باید در این ماموریت به نیو ارلئان سفر کنید تا از یک کاندید انتخابات در برابر 3 قاتل حرفه ای که برای کشتن او اجیر شده اند محافظت کنید. ماموریت شما اینست که علاوه بر محافظت از او در طی جشن، آن سه نفر را یافته و به قتل برسانید و سپس پول پرداختی را که یک کیف پر از الماس است به سلامت به روسای خود تحویل دهید.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X