4- Flatline


در این مرحله شما باید به یک مرکز توانبخشی در کالیفرنیای جنوبی سفر کنید. شما باید یکی از ماموران CIA به نام اسمیت را که در این مرکز است فراری دهید. برای اینکار باید وانمود کنید که او مرده است و به این وسیله او را از آنجا خارج نمایید. به نظر می آید این جاسوس در هر بازی از هیتمن وجود دارد و در تمام نسخه های آن ماموریتی درباره ی او برای شما وجود دارد.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X