3- Curtains Down


ماموریتی برای یک گروه که در قالب اجرای نمایش، از بچه ها سوء استفاده می کنند. در این ماموریت شما باید به پاریس سفر کرده و در اپرایی که محل تمرین گروه است دست به کار شوید. این قسمت می تواند یک نوع ادامه برای قسمتی در نسخه ی قبلی باشد.
دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 4 1385
X