اینکه یه خری آدم رو بوس کنه بهتر از اینه که یه بوس آدم رو خر بکنه

ضرب المثل چینی بود
دسته ها :
پنج شنبه بیست و دوم 4 1385
X