برنامه خود را از ليست add/remove پاک کنيد [ ترفند ويندوز ]

برای این کار در منوی start گزینه run را بيابيد و آن را اجرا كنيد و در آنجا كلمه regedit را تايپ كنيد و در صفحه باز شده عمليات زير را انجام دهيد: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall در قسمت سمت چب برنامه خود را یافته و بر روی آن کلیک کنید. در قسمت سمت راست Display Name را بیابیدروی آن کلیک راست کرده و Rename را انتخاب کنید و به اول آن Quiet را اضافه کنید. نام آن تبدیل به Quiet DisplayName مي شود. به این ترتیب این برنامه از لیست خارج شده است.


دسته ها :
سه شنبه بیستم 4 1385
X