کلیدهای میان بر در ويندوز

Windows + F= باز کردن صفحه جستجو Ctrl + Windows + F= باز کردن صفحه جستجو برای یافتن رایانه در شبکه Windows + E= باز کردن برنامه Explorer Windows + U= باز کردن پنجره Utility Manager Windows + R= باز کردن پنجره Run Windows= باز شدن منوی Start Application= مانند کلیک راست روی آیتم انتخاب شده است Windows + D= پنجره Minimize, Restore Windows + L = کار Switch کردن بین User ها در ویندوز Windows + U + U= خاموش کردن رایانه Windows + U +R= راه اندازی مجدد رایانه Windows + U + S= بردن رایانه در حالت Stand By Windows + F1= راهنما یا Help

دسته ها :
سه شنبه بیستم 4 1385
X