یارو آنتی بيوتيکشو سر وقت نميخوره، ازش ميپرسن چرا؟ ميگه: ميخوام ميکروبها رو غافلگير كنم!

یارو سرش رو بي آب شامپو ميكنه. ميگن چرا بي آب؟ ميگه: چون روش نوشته مخصوص موهاي خشك.

یارو خوابش سنگين بوده، تخت ميشكنه.

یارو ميخواسته دور كمرشو اندازه بگيره، خط كشو ميكنه تو نافش، ضرب در عدد 3.14 ميكنه.

یارو ميخواسته با دختر اسراييلي ازدواج كنه، به علامت اعتراض، سر سفره عقد حاضر نميشه.

یارو ميره بهشت، زير پاي مادر ها له ميشه.

يارو يك سكه ميندازه هوا، شير مياد، فرار ميكنه.


دسته ها :
چهارشنبه بیست و یکم 4 1385
X