آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت 28)


سرویس اعضای یاهو Yahoo members

میلیون ها كاربر یاهو را اگر می خواهید بشناسید به مراجعه كنید یک توضیح اطلاعات درج شده در این سرویس مطابق با اطلاعات شناسه کاربری یا ID است که در هنگام عضویت در یاهو درج می کنید؛ به عبارتی می توانید دوستان خود را در این سرویس پیدا کنید؛ البته باید بدانید؛ با چه نامی و مشخصاتی ثبت نام کرده اند.
http://www.members.yahoo.com

سرویس بی اس اس یاهو ؛ تابلوی اعلانات الکترونیکی یاهو Yahoo Messages

تابلوی اعلانات الكترونیكی یاهو ، فرصتی برای مشاهده نظرات كاربران یاهو بدیهی است شما هم می توانید پیام خود را در این تابلو درج کنید تا میلیونها نفر بخوانند
http://www.Messages.yahoo.com


دسته ها :
شنبه هفتم 5 1385
X