آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت 23)


سرویس طالع بینی با یاهو Yahoo Astrology

یاهو به تمام نیازهای کاربران جواب می دهد اگر خرافاتی هستید طالع بینی مسئله جالبی است كه نوع چینی اش در یاهو در معرفی شده است.
http://www.Astrology.yahoo.com

سرویس كاریابی یاهو Yahoo Hotjobs

شغل داغ ؛ یک كاریابی یاهو خیلی جالب است و درآمدزا. حتماً به نشانی مراجعه كنید! این سرویس یکی از بزرگترین ؛ فعال ترین و جدی ترین سرویس های کاریابی برخط در اینترنت است؛ حتی شغلهای مناسبی در ایران و در شهر خود می توانید پیدا کنید
http://www.Hotjobs.yahoo.com


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X