آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت 22)


سرویس مسائل بهداشتی با یاهو Yahoo Health

آموزش گسترده مسائل بهداشتی و پزشكی در زمینه های مختلف در سرویس بهداشت و سلامت یاهو Health بهره ببرید البته این سرویس مورد اعتراض شدید پزشکان جهان قرار گرفت ؛ چند ماهی از شروع به کار رسمی این سرویس نمی گذرد
http://www.Health.yahoo.com

سرویس راهنمای یاهو Yahoo Help

یاهو به صورت برخط شما راه راهنمایی می کند ؛ راهنمای آن لاین یاهو با ده ها هزار صفحه ، معرفی كننده بخش های سایت در راهنمای یاهو است.
http://www.Help.yahoo.com


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X