آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت 16)


سرویس خطوط پرسرعت اینترنت با یاهو DSL یاهو Yahoo Dsl

این سرویس پهنای باند برای كاربران آمریكایی سرویس خطوط پرسرعت با یاهو و به صورت رایگان در آمریکا ارائه شده است.
http://www.Promo.yahoo.com/broadband

سرویس دنیای آموزش یاهو Education Yahoo

دنیای آموزش یاهو با ارائه فرصت های تحصیلی در نشانی مراکز آموزشی یاهو موجود است.
http://www.Education.yahoo.com


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X