آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت 12)


سرویس طبقه بندی یاهو Classifieds

طبقه بندی بخش های یاهو به صورت جامعی در نشانی سرویس Classifieds در دسترس است.
http://www.Classifieds.yahoo.com

سرویس مشاوره تحصیل با یاهو

درباره مقاطع تحصیلی متنوع در اقصی نقاط جهان می توانید از این سرویس هیجان انگیز بهره ببرید و با مراجعه به آن از آخرین اخبار واطلاعات دبیرستانها؛ کالج و دانشگاهها به صورت مجازی مطلع شوید.
http://www.Degrees.education.yahoo.com


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X