آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت نهم)


سرویس بوك مارك یاهو .Bookmarks Yahoo:

بخشی برای طبقه بندی و ایجاد لینك های مورد علاقه خود در یاهو به.Bookmarks مراجعه كنید.
http://www.Bookmarks.yahoo.com

سرویس میزبان وب سایت ( هاستینگ) مجانی Free Webhost Yahoo

اگر هاست مجانی ۳۰ مگابایتی می خواهید به نشانی میزبان وب سایت ( هاستینگ) مجانی Free Webhost Yahoo در سرویس Briefcase مراجعه كنید.
آدرس رایگان هاست یاهو


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X