آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت هفتم)


سرویس شكلك های یاهو Avatars YAHOO

شكلك های جالب یا بی مزه یاهو برای مسنجر در نشانی زیر در دسترس است.
http://www.Avatars.yahoo.com

سرویس مترجم یاهو بابل فیش Babelfish Yahoo

بابل فیش ، مترجم یاهو در زمان استفاده از صفحات یاهو در نشان كمك خوبی است. این سرویس جدید گرچه بر روی سرویسهای موتور جستجو دیگر نیز وجود دارد اما بسیار جالب است؛ یک متن کامل را با یک کلیک ترجمه می کند؛ یا آدرس اینترنتی صفحه اینترنتی را درج می کنید؛ و زبان که می خواهید ترجمه کنید را وارد می کنید؛ صفحه مذکور با همان چیدمان و ترکیب با زبان انتخابی شما ترجمه می شود؛ هیجان زده نشوید هنوز در بابل فیش و سرویسهای مترجم آنلاین جهان فارسی تعبیه نشده است.
http://www.Babelfish.yahoo.com


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X