آشنایی با تمام سرویسهای وب سایت یاهو YAHOO در یك نگاه ،100 سرویس خدمات یاهو (قسمت پنجم)


سرویس تلفن اینترنتی یاهو

با یاهو با همه جای دنیا صحبت كنید. به سرویس تلفن اینترنتی یاهو مراجعه كنید.
http://www.Promo.yahoo.com/att/dial

سرویس خدمات اینترنت یاهو

یاهو یك ICP بزرگ است با همكاری AT&T. به نشانی این سرویس بروید البته برای ساکنین آمریکا مفید خواهد بود
http://promo.yahoo.com/att


دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X