ایرانیکا

ایرانیکا کامل ترین دایره المعارف ایرانی در جهان است که تمامی تحولات تاریخ ایران در آن ثبت شده است. این دایره المعارف بر زندگی، فرهنگ و تاریخ ایرانیان و ارتباط آنان با سایر کشورها تاکید دارد. این دایره المعارف توسط مرکز مطالعات ایرانیان دانشگاه کلمبیا تهیه شده است.


site : www.iranica.com
دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X