خبرگزاری کانون دانش آموزی

اگر کنجکاوی و خبرنگاری را دوست دارید به این سایت که مربوط به خبرگزاری پانا است مراجعه کنید. پانا همان خبرگزاری کانون دانش آموزی است. چهار سال از فعالیت این کانون می گذرد و حدود سی هزار عضو دانش آموز نیز دارد.


خبرگزاری کانون دانش آموزی
دسته ها :
جمعه ششم 5 1385
X