دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 244012
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

القاى شبهه با هدف تضعیف فرهنگ دینى یکى از اقدامات رژیم گذشته بود. رژیم با استخدام نویسندگان، احکام دینى را در قالب مکتوباتى چون رمان و داستان به استهزا مى گرفت و با انتشار کتاب هایى، که توسط مستشرقان و غربزدگان نوشته مى شد، در القاى بى دینى، پوچ گرایى و شبهه تلاش داشت. از دیگر اقدامات رژیم، تضعیف اندیشمندان دینى و مراجع بود. نگارش مقاله «رشیدى مطلق» در حمله به رهبر انقلاب در سال 1351 از جمله این اقدامات مى باشد. نگارش این مقاله موجب واکنش مردمى و رخداد قیام 19 دى و شتاب گرفتن انقلاب در ایران گشت.

جایگزینى قوانین عرفى به جاى قوانین اسلامى در محاکم قضایى، از دیگر اقدامات رژیم در جهت اسلام زدایى بود که از سال 1305 آغاز گردید و تا پیروزى انقلاب تداوم و تعمیق یافت.دامن زدن به فساد و فحشا از دیگر اقدامات رژیم قبل در این جهت بود که با هدف بى تفاوت سازى و انفعال نسل جوان جامعه شکل مى گرفت.تقویت ادیان ساختگى و تحریک اقلیت هاى دینى از دیگر مظاهر اسلام زدایى آن رژیم به شمار مى رفت. گسترش روابط با اسرائیل و حمایت از بهاییان نیز از سیاست هاى مهم آن رژیم بود که موجب اعتراض شدید حضرت امام خمینى قرار گرفت.


دسته ها : انقلاب اسلامی
شنبه 14 10 1387
X