دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 244197
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي
درتاریخ ایران فصول غم انگیزبسیاراست.یکی ازآنهافصلی است که فتنه افغان نام دارد.پس ازحمله افغان هابه اصفهان وگذشت سه ماه ازاین ماجراقحطی رخ میدهد.حال و روزمردم را اززبان جهانگردی می شنویم:دربازار چهارسوق نان وگوشت قدری یافت می شد ولی بعدازآن گوشت خر و اشتر فروخته می شد و قیمت زردک به12 تومان رسید.خر رابه 50 تومان می خریدند.بعدازآن خرهم پیدانشد.بنای خوردن به سگ وگربه نهادند.روزی ازخانه ایلچی فرانسه بیرون آمدم دیدم زنی گربه ای راگرفته ومی خواست ذبح کند.گربه به او آویخته شده بود،دستش رازخمی کرده بود و فریاد می کشید.من به زن کمک کردم تاگربه راذبح کند.درعرض چهارماه مردم بنای خوردن گوشت انسان کرده،مرده های تازه دربازارمی دیدم که ران های آنان رادیگران به مصرف می رساندند.پوست کفش کهنه جمع کرده،می جوشاندند و آب آن رامی نوشیدند.مردم درکوچه وبازار جان می دادند وکسی پروای دفن کردن آنان رانداشت.وی درآخرمی نویسد:ازاغراب غرایب این بودکه کوری رادیدم که قبل از قحطی گدایی می کرد.بعدازقحطی بازهمان کور را دیدم که زنده بود وگدایی می کرد درحالی که سرمایه داران کلان ازگرسنگی مرده بودند.!!
دسته ها : خواندنیــها
پنج شنبه 19 10 1387
X