دسته
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 309036
تعداد نوشته ها : 278
تعداد نظرات : 77
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

سارقی که قصدداشت به کارواشی دستبردبزند بااقدام به موقع کارگراین مکان پابه فرارگذاشت.این مردکه حدود40سال داشت درحالی که نقاب برسرکشیده بود واسلحه ای دردست داشت واردکارواش شدوباتهدید اسلحه ازصندوقدار خواست که تمام موجودی صندوق رابه اوبدهد.درهمین حین یکی ازکارگران شلنگ آب مخصوص شست وشوی ماشینها راباز می کندوبافشارآب مردسارق رامجبور به فرارمی کند.به گفته وی فشارآب به قدری زیادبودکه سارق مجروح شد.پلیس هنوز سرنخی پیدانکرده است.مدیرکارواش برای تقدیرازاین کارگر شجاع به اویک هفته مرخصی دادوقراراست پست سازمانی وی نیزارتقایابد.توضیح:این حادثه درنیوجرسی اتفاق افتاده ویک هفته مرخصی درآن منطقه بسیارباارزش است.


دسته ها : خواندنیــها
يکشنبه 22 10 1387
X