دسته
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 302354
تعداد نوشته ها : 278
تعداد نظرات : 77
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

دربین برخی افراداین تصورغلط جاافتاده است که نوشابه های رژیمی بی ضررهستند ومصرف آنهاموجب چاقی نمیشود.ازهمین رو بسیاری ازافرادرا مشاهده می کنیم که با اعتمادبه نفس کامل هرروز نوشابه رژیمی می نوشندوتوجیه شان این است  که این نوع نوشابه ها به بدن آسیب نمی زند.این درحالی است که به گفته محققان کالری نوشابه های رژیمی تنهااندکی کمترازنوشابه های معمولی است ودرعین حال موادی که به عنوان شیرین کننده به آنهازده می شود پیامدهای مخربی برای بدن دارد.گفته می شود که شیرین کننده هایی که به جای شکردرنوشابه های رژیمی استفاده می شوند 180برابربیشتراز شکرشیرین اندو مصرف بیش ازحدآنها می تواند بامشکلات مغزی مرتبط باشد.محققان توصیه می کنند که به جای نوشابه های گازدار چه رژیمی وچه غیررژیمی ازآبمیوه استفاده کنیم.


دسته ها : پزشکی
سه شنبه 29 11 1387
X