دسته
میانبر
...باهم باشیم
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 265692
تعداد نوشته ها : 358
تعداد نظرات : 94
PageRank
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

اصفهان ازشهرهای بسیارقدیمی است وموجودیت تاریخــی آن به هزارة سـوم قبل از میلادهم می رسد.حسن موقعیت طبیعی وجغرافیایی آن درمرکز فــلات وسیع ایـران وخاک حاصلخیز ومصون ازآفات ارضی وســماوری ووجود زاینده رود، درهمة دورانهای گذشته به آن امکان داده است که ازمراکزمهـــم فعالیتهای اقوام آریایی ساکن این مرزوبوم باشــد. همیشه آب وهوای آن درخوبی ضرب المثل نویسنــدگان وشعرابوده ومــردم آن به داشتن هوش و ذکاوت فوق العاده وابتکاروهنرمندی، ممتـــازبوده اند.سرزمین اصفهان را ازدیرباز، هنرپرور و مردم آن را هنرآفرین معرفی کرده اند.مورخین وباستان شناسان وایران شناسان خارجیِ یک قـــرن اخیراروپا،اصفهان رادر ردیف شهرهای مهم درجه اول تاریخی دنیامانند پکن،ونیز،رُم وفلـورانس معرفی کرده اندواز نظر نفاست واهمیت تاریخی- اسلامی آن«ستارة جهان اسلام» لقـب گرفته است وهم اکنون نیزدنیا این شهررا تحت عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» می شناسد.برای مطالعة تاریخ اصفهان  دردورة مشهورتریـن زمان پایتختی آن یعنی عصرصفویه، خوشبختانه منابع ومآخذبسیاری در دست است.مانند:«تاریخ عالم آرای عباسی» اسکندربیک ترکمان و«خلاصه السّیر» محمدمعصوم بن خواجگی اصفهانی.تحقیقی که دراختیــارشماست نتیجة تلخیص تعدادی ازکتاب های مربوط به تاریخ و موقعیت جغرافیایی وسیاسی اصــفهان درچند قرن گذشته است. امیداست بامطالعـــة چنین مقالاتی دربارةاصفهان اطلاعات بیشتری بدانیم.


دسته ها : اصفهان شناسی
سه شنبه 17 10 1387
X