دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 976
تعداد نوشته ها : 3
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

ريسمان عقل را سر گم شده است          خانه پندار را درگم شده است !

يك پرسش كشاي" koan"ميگويد:مرشد سرمريدرا براي مدت طولاني زيرآب نگه

ميدارد.رفته رفته حباب ها كه روي آب ميآيند.كمتروكمترمي شوند!دم آخرمرشد _

مريد رابيرون ميكشد و به او جان تازه مي بخشد و ميگويد به مريد:(وقتي كه چنين

درتمناي هوا هستي.درتمناي حقيقت شدي.آنگاه خواهي دانست كه حقيقت چيست 1) در واقع با اين خفقان است كه من "حقيقت" خودرا باز بدست مي آورم

و وجه مهارناپذير عشق رابه نمايش ميگذارم.

اما هميشه خدا شنيده و ديده و خوانده ام كه هركس گمشده اي دارد ودربدر

بدنبالش است.اسكندر به دنبال "آب حيات"غافل از آنكه :

سكندررا نمي بخشندآبي         به زور و زر ميسر نيست اين كار

كدام گمشده واز كدام سنخ و جنس و...؟- ادامه دارد  ...

                                              ***

دسته ها :
شنبه دوم 2 1391
X