عضنفر با حيف نون نشسته بودن
غضنفر : دو دوتا ؟
حيف نون : شش تا
غضنفر كمي فكر ميكنه و ميگه : اهان از اون راه رفتي !


لذتي كه در غيبت كردن هست در تعريف و تمجيد نيست !
(جاريِ زنِ دكتر شريعتي)


يارو زنگ ميزنه رستوران ميگه غذا چي داريد ؟
خانمه ميگه : پيتزا ، جوجه كباب ، كوبيده ، مرغ ، استيك
يارو ميگه خوش بحالتون ما تو يخچال كوفت هم نداريم !


دنبال يه شركت حمل و نقل معتبر مي گردم
سراغ نداري ؟
اگه پيدا كردي بهم خبر بده
ميخوام بگم بياد مرده شورتو ببره !

دسته ها : شادي - جوك
چهارشنبه سیم 1 1391
X