۴- همستر چيني(Chinese Hamsters): به علت شباهت زيادش به موش و همچنين حالت تهاجمي و مشكل بودن تكثير در اسارت طرفداران زيادي ندارد.لاغر و بسيار كشيده و داراي دُمي بلند است كه تشخيص آن را بسيار آسان كرده است.


۵- سفيدهاي زمستاني(Winter Whites) يا Campbell: گونه اي شاخص كه من در هيچ مقاله فارسي نامي از آن نديده ام!!سر بزرگتري نسبت به بقيه همسترها دارد و اين مشخصه چهره اي جالب و كاريكاتوري به وي داده.اين گونه و گونه سوري تنها همسترهائي هستند كه توانائي افزايش حجم مو در هنگام زمستان را دارند مسئله اي كه متاسفانه در اسارت به ندرت اتفاق مي افتد.متاسفانه گونه سفيدهاي زمستاني را هم در ايران نداريم.


و اما همستر آلبينو : نژاد مستقلي محسوب نمي شود. در واقع به همسترهاي چشم قرمز آلبينو مي گويند كه معمولا هم سفيد رنگ هستند! در حقيقت ويژگي آلبينو (چشم قرمز يا نارنجي) در اغلب حيوانات خانگي ديده مي شود. مثل خرگوش و گربه

دسته ها : حيوانات
پنج شنبه سی یکم 1 1391
X