تعيين جنسيت در ايگوآنا

جنسيت
تشخيص جنسيت در ايگوآناهاي جوان بسيار دشوار است. در سن 6 ماهگي تفاوتهاي جسمي ظاهر شده و به سادگي مي توان نر و ماده بودن اين خزنده را از هم تفكيك داد.

نرهابه طور عمومي سايز و وزن نرها از ماده ها بيشتر است و در مناطق مختلف متفاوت است. نرها در زير گونه برجستگي بزرگي دارند كه به آن فلس بشقابي مي گويند و تا 3سالگي رشد نمي كند.
جمجمه و فك نرها نسبت به ماده ها بزرگتر مي باشند.

در زير رانهاي آنها خلل و فرج هاي برجسته اي به چشم مي خورد كه در مجاور مخرج قرار دارند كه در دوران جفت گيري مادۀ مومي شكل و بو داري از آنها خارج مي شود كه به وسيله آن ايگوآناي نر بر روي شاخه ها و صخره ها علامت گذاري كرده و نظر ماده ها را به سمت خود جلب مي كند.

غبغب گاوي در نرها بلند تر و بزرگتر است. آلت تناسلي در نرها از 14 تا 16 ماهگي شروع به رشد كرده و قابل رويت مي شود، قبل از اين زمان براي تشخيص جنسيت مي توانيد در 11 ماهگي با لمس كردن زير دم در قسمت آلت تناسلي برجستگي كوچكي را احساس كنيد كه دال بر نر بودن ايگوآنا است. ايگوآناها تيغ هايي در پشت گردن دارند كه به تاج پشتي معرف است اين تاج در نرها بلند تراست. در ايگوآناهايي كه از سوء تغذيه رنج ميبرند اين تاج از رشد خوبي برخوردار نمي باشد. كيست چربي كه بر روي سر قرار دارد در ايگوآناي نر برجسته تر مي باشد. 

ماده ها: ماده ها داراي جثه، جمجمه، كيست چربي و فلس بشقابي كوچكتري نسبت به نرها مي باشند و در زير ران خلل و فرج ندارند. تاج پشت گردن و غبغب گاوي در ماده ها كوتاه است و يا فاقد آن مي باشند. 


مرحلۀ بلوغ جنسي
بلوغ جنسي در ايگوآنا از 1 سالگي آغاز مي شود، در اين دوران شرايط محيطي بسيار تاثير گذار مي باشد. در طبيعت ايگوانا ها زود تر به سن بلوغ مي رسند در صورتي كه در اسارت بلوغ طولاني تري دارند زيرا رطوبت و گرماي مناسب و نور كافي كمتر در اين شرايط براي ايگوآناها مهيا مي شود. در اين زمان ايگوآناها آمادۀ جفت گيري مي شوند. بلوغ جنسي همراه با تغيرات زيادي مي باشد. اين تغيرات هم جسمي است و هم رفتاري. و صاحبان ايگوآنا بايد در بارۀ اين تغييرات اطلاعات كافي داشته، خود و شرايط محيطي را براي اين تغييرات آماده سازند.

ايگوآناي نر در فصل جفت گيري
در اين زمان دارندگان ايگوآناهاي نر بايد خود را براي يك سري مشكلات آماده سازند، يكي از اين مشكلات خشمگين شدن بيش از حد اين خزنده مي باشد صاحبان بايد بدانند كه بعد از بالغ شدن، ايگوآناي آنها هر هفته يا هر ماه و هر سال اين رفتار خشن را از سرمي گيرد و صاحبان مي توانند با مهيا ساختن شرايطي مناسب پرخاشگري آنها را تحت كنترل در آورند. يكي از دلايل اين سختگيري و بد رفتاري در نرها به علت تغييرات داخلي در فصل جفت گيري است. بعضي از نرها در اين فصل خيلي خطرناك و آسيب رسان مي شوند و اين را با حركات تند و سريع بدن، حمله كردن، گاز گرفتن، چنگ زدن و با دم شلاق زدن نشان مي دهند. دليل ديگر اين خشونت حساس شدن بيش از حد ايگوآناي نر نسبت به محافظت از ايگوآناي ماده و حفظ و توسعه قلمرو مي باشد.

زماني كه ايگوآناي نر در حال جفت گيري است از پشت پوست گردن ايگوآناي ماده را گاز مي گيرد كه اين گاز گرفتن عصبي نبوده بلكه نوعي ابراز علاقه به ايگوآناي ماده مي باشد.
بايد دارندگان ايگوانا اين مطلب را بپذيرند كه اين خزنده در اصل به حيات وحش تعلق دارد و اين رفتار جزئي از طبيعت و غريزه اين حيوان مي باشد. 
اگر دارندگان ايگوآنا ارتباط خوبي با حيوان خود برقرار سازند و اطمينان ايگوآنا را بدست آورند و در فصل جفت گيري محيطي امن و دور از صدا هاي ناگهاني و ايگوآناهاي نر ديگر براي آن فراهم سازند در به آرامش رساندن اين حيوان بسيار موثر خواهد بود. البته ممكن است تمام اين امكانات براي ايگوآنايي فراهم باشد و باز رفتار خشونت آميز از خود نشان دهد، به اين نكته توجه داشته باشيد كه هر ايگوآناي نر در هر دورۀ جفت گيري توانايي بارور سازي 15تا18 ايگوآناي ماده را دارا مي باشد (معمولاً يك روز جفت گيري مي كنند و يك روز استراحت ) و نداشتن ماده يكي ديگر از دلايل خشونت اين حيوان مي باشد شما براي حل اين مشكل احتياج به 15 ايگوآناي ماده نداريد بلكه مي توانيد عروسكي هم جثه آن در اختيار ايگوآنا قرار دهيد.

شايان ذكر است تعداد زيادي از ايگوآناهاي نر در فصل جفت گيري هيچ خشونتي از خود نشان نمي دهند و بسيار آرام و مطيع رفتار مي كنند اما بهتر است صاحبان اين مطالب را دانسته و خود را براي اين شرايط آماده سازند. 
صاحبان وقتي متوجه اين حالات در ايگواناي خود مي شوند ممكن است به عقيم كردن آن فكر كنند ولي بايد به آنها توصيه كنم كه اصلا به اين موضوع فكر نكنند زيرا اين عمل عملي بسيار سخت و مخاطره آميزي براي ايگوانا محسوب مي شود و بيشتر دامپزشكان آن را انجام نمي دهند. و بايد اين مطلب را بدانيد كه در بسياري از ايگوآناهاي نر عمل عقيم سازي همراه با خشونت بيشتري بوده زيرا غدد جنسي ايگوآناها هورمون تست سترون توليد نمي كند و حيوان نمي تواند بر اعصاب خود كوچكترين كنترلي داشته باشد. 
تغيرات ديگري كه در ايگواناي نر در اين فصل مشاهده مي شود، تغيير رنگ بدن كاهش آب بدن، بي اشتهايي و كاهش وزن است و اختلال در انجام عمل دفع، كه به علت كاهش مصرف آب و غذا و فراموشي موقتي كه در اين دوران براي ايگوآنا به وجود مي آيد عمل دفع در دراز مدت صورت مي گيرد و حجم زيادي از روده اشغال شده و در هر با ر دفع مزاج، فضاي زيادي از محيط زندگي خود را آلوده مي سازد كه صاحبان بايد به اين شرايط توجه داشته و محيط را پاكيزه سازند. 

ايگوآناي ماده در فصل جفت گير
ايگوآناي ماده اي كه از لحاظ جسماني در سلامت كامل باشد حتي اگر جفتي نداشته باشد باز عمل تخم گزاري را انجام مي دهد. در مدت آبستني غذاي ايگوآناي ماده كم مي شود و اين بي اشتهايي باعث لاغر شدن موضعي دم و دست و پاي حيوان مي شود و شكم بعلت رشد تخمها متورم و برجسته شده و شكم شكل كروي به خود مي گيرد در اين زمان صاحبان بايد به آهستگي شكم حيوان را لمس كنند زيرا كوچكترين فشار مي تواند باعث شكسته شدن تخمها در فضاي شكم شده و موجب عفونت و مرگ ايگوآناي ماده گردد. بهتر است در اين زمان مكان زندگي ايگوآناي ماده را با بستري نرم بپوشانيد تا در زمان خواب و استراحت به شكم حيوان فشار وارد نشود.


فصل تخم گزاري
آغاز تخم گزاري ايگوآناي ماده در 18 ماهگي است و در هر تخم گزاري 30تا 60 تخم توليد مي شود، تخمها نارنجي روشن بوده و 5/1 سانتيمتر مي باشند. ايگوآناي ماده تخمها را در خاك دفن كرده و بر روي آن مي خوابد و بعد از 2 ماه و 10 روز نوزادان از تخم بيرون مي آيند و با مدفوع ايگوآناي مادر تغذيه مي شوند، اين تغذيه براي ايگوآناهاي نوزاد بسيار حياتي است و باعث ايمن سازي بدن آنها در برابر باكتريها و انگل ها مي باشد. اين تخم گزاري هر سال در فصل تابستان آغاز مي شود. صاحبان ايگوآنا بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه تغييرات ناگهاني آب و هوا، شهر يا كشور و نا مناسب بودن شرايط زيست محيطي و تغذيه، فشار هاي عصبي و بيماري مي تواند باعث تاخير در زمان تخم گزاري گردد.
در عكسهاي زير وضع ظاهري حفرۀ شكم را در ايگوآناي ماده مشاهده مي كنيد. عكس اول در اوايل آبستني گرفته شده است و عكس سمت دوم در اواخر آبستني گرفته شده و نشان مي دهد كه تخمها حجم وسيعي از شكم را احاطه كرده اند .


در بيشتر ايگوآناهاي ماده تغييرات فيزيكي به خوبي قابل رويت هستند اما در بعضي از ايگوآناها ممكن است تغييرات شكم ديده نشود در اين زمان به علت اشغال شدن حجم وسيعي از حفرۀ شكم حيوان به صورت محسوسي بي اشتهايي و لاغر شده و مي توان به آبستني ايگوآنا پي برد، بهتر است در زمان مشاهدۀ اين تغييرات ظاهري با دامپزشك مشورت كرد و به طور دقيق از آبستن بودن ايگوآنا آگاه گرديد. 
در زمان آبستني ايگوآناي ماده براي ساخته شدت پوست تخمها به كلسيم زيادي احتياج دارد و امكان به وجود آمدن بيماري (MBD ) در اين زمان براي ايگوآناي ماده بسيار زياد است. مصرف كلسيم و مولتي ويتامين مينرال بسيار توصيه مي شود.صاحبان در اين زمان بايد تغييراتي در جيرۀ غذايۀ ايگوآناي آبستن ايجاد كنند، در اين دوران بهتر است حجم غذا افزوده و از گياهان و ميوه هاي آبدار و داراي كلسيم بالا بيشتر استفاده گردد.

لانه گزيني 
در زمان آبستني، صاحبان مشاهده خواهند كرد كه ايگوآناي ماده پي در پي در حال پنجه كشيدن به اطراف محل زندگيش مي باشد و اين عمل به علت ساخت غريزي لانه مي باشد. ايگوانا دوست دارد در اين زمان در خاك تونل حفر كرده و تخمها را در آن دفن كند به همين سبب ساعتها به اين كار مي پردازد تا لانه اي مناسب مهيا سازد. بهتر است صاحبان در اين زمان جعبه اي محكم و پلاستيكي به طول 5/91 تا 183 سانتيمتر و عمق 65 سانتيمتر را از خاك نرم و يا ماسه پر كرده و در اختيار ايگوآناي ماده قرار دهند، لبه هاي جعبه نبايد تيز و برنده باشند و خاك بايد تميز و عاري از هر گونه آلودگي و يا اشياء تيز و برنده باشد. 
ممكن است بعضي از دارندگان ايگوآنا كه مايل به تكثير اين حيوان نيستند به اين فكر برسند كه اگر آشيانه مناسب براي ايگوآناي آبستن فراهم نكنند ايگوآناي آنها از تخم گزاري صرفه نظر كنند، بله اين تصور كاملاً درست مي باشد و بسيار خطرناك است زيرا ايگوآناي ماده تخمها را در شكم نگاه مي دارد و تخمها در بدن فاسد شده و باعث مرگ حيوان مي شود.

مشكلات تخم گزاري
زمان تخم گزاري در ايگوآنا ساعتها به طول مي انجامد در اين زمان تخمها با فاصله اي كم از بدن ايگوآنا خارج مي شوند. در بعضي از مواقع ديده شده كه يك تخم در بدن ايگوآنا چرخيده و مانع خروج تخمهاي ديگر شده در اين زمان فشار زيادي توست ايگوآنا براي خروج تخمها وارد مي شود كه براي حيوان خطرناك بوده و باعث شكسته شدن تخم در بدن و يا در رفتگي استخوان لگن ميشود و همراه با مرگ كاذب(رخوت و بي تحركي ) مي باشد. در اين شرايط هرچه سريع تر بايد به دامپزشك مراجعه شود و با انجام عمل عقيم سازي و خارج كردن تخمدانها ايگوآنا را از مرگ نجات داد. اين عمل بسيار مهم و مخاطره آميز مي باشد به همين دليل بايد از دامپزشكي كمك خواست كه متخصص خزندگان است و در اين زمينه مهارت كافي را دارا باشد. 
اگر فردي از ايگوآناي ماده عقيمي نگهداري ميكند بايد اين را به خاطر داشته باشد كه هر ساله در زمان تخم گزاري ايگوانايش آبستني كاذب خواهد داشت كه همراه با تمام حالات و تغييرات آبستني مي باشد.
در تصوير زير ايگوآناي ماده اي را مشاهده مي كنيد كه دوره آبستني سختي داشته و عمل عقيم سازي بر روي آن انجام گرفته و بخوبي برش و بخيه را بر روي شكم ديده مي شود. و در تصوير ديگر تخمها را در دو تخمدان مشاهده مي كنيد كه به علت بالا بودن تعداد و جثۀ كوچك ايگوآنا از بدن خارج شده است. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سي و يكم شهريور 1389ساعت 21:52  توسط Admin  |  نظر بدهيد

چگونگي در دست گرفتن ايگوآنا

در دست گرفتن ايگوآنا
بهتر است اين آموزش، ابتدا در محيط زندگي ايگوآنا و در زماني كه حيوان از فعاليت كمتري برخوردار (صبح و شب) است صورت گيرد.


بياد داشته باشيد: ايگوآناها برخلاف ظاهر كم تحرك و رفتار كندي كه از خود نشان مي دهند، دوندگان سريع و چالاكي مي باشند و به راحتي مي توانند از دست شما فرار كنند و يا خود را به پائين بيندازند. زماني كه حيوان به اين آموزش پاسخ داد و به در دست بودن شما عادت كرد و ديگر نشاني از تلاش براي فرار كردن در اين خزنده ديده نشد، مي توانيد اين آموزش را خارج از محيط زندگي ايگوآنا انجام دهيد، و مكاني كه براي اين آموزش در نظر مي گيريد، بهتر است خالي از لوازم منزل بوده و زير در و يا هر قسمتي از اين اتاق را كه ايگوآنا مي تواند از آن فرار كند را با حوله مسدود كنيد. و بطور كلي از محيطي امن براي آموزش ايگوآنا استفاده كنيد. در زمان آموزش احتمال فرار ايگوآنا از دست شما زياد مي باشد، به همين علت براي گرفتن دوبارۀ ايگوآنا بهتر است از پارچه و يا حوله استفاده شود. شما پارچه را به آرامي بر روي ايگوآنا پهن ميكنيد در اين زمان حيوان از فرار كردن دست برداشته و بي حركت مي ايستد و شما حيوان را با آرامش مي گيريد. هيچگاه زماني كه ايگوآنا فرار كرد براي گرفتن آن بدنبالش ندويد و هيجان زده رفتار نكنيد بلكه اجازه دهيد حيوان در مكاني كه احساس امنيت ميكند مستقر شود و به آرامي به ايگوآنا نزديك شويد و آنگاه به روش ذكر شده حيوان را بگيريد، و با احتياط كامل اين عمل را انجام دهيد تا به حيوان آسيبي نرسد، و همچنين در زمان بلند كردن حيوان از زمين سعي كنيد اين عمل با آرامش صورت گيرد تا ايجاد ترس و وحشت در حيوان نشود. 

روش در دست گرفتن ايگوآناهاي كوچك

در هنگام در دست گرفتن ايگوآناهاي جوان بايد بسيار محتاط بود، زيرا بدن ايگوآنا در اين زمان بسيار آسيب پذير بوده و از انگشتان و دم شكننده اي برخوردار مي باشند.


بياد داشته باشيد: كه در اين دوران ايگوآناهاي كوچك از فعاليت بيشتري نسبت به ايگوآناهاي بزرگ برخوردار مي باشند و بيشتر در دست حركت مي كنند و پيچ و تاب مي خورند و خيلي سريع مي جهند. در اين دوران شما مي توانيد اين آموزش را روزانه دوبار انجام دهيد. همانطور كه در تصوير مشاهده ميكنيد، در زمان در دست گرفتن ايگوآناي جوان، سر حيوان بايد خارج از مشت شما قرار گيرد و انگشت شست را بسيار آرام بر روي قفسۀ سينه حيوان قرار دهيد تا حيوان نتواند با فشار دادن دستها بدن را به خارج از مشت شما سُر داده و خود را رها سازد. و با انگشت كوچك انتهاي دم حيوان را بايد كنترل كنيد تا ايگوآناي جوان نتواند با شلاق زدن باعث شكستگي در اين ناحيه نشود. دست را بايد به حدي ببنديد كه نه زياد به بدن حيوان فشار وارد شود و نه آنقدر آزاد باشد كه ايگوآنا بتواند به راحتي از آن خارج شود. زماني شما مي توانيد از عادت كردن حيوان به اين آموزش مطمئن شويد كه ديگر ايگوآناي شما با دست و پا به انگشتان شما فشار وارد نكند و با آرامش و بدون حركت در دست شما بماند. در اين زمان شما مي توانيد مشت خود را در محيط زندگي ايگوآنا باز كرده و اجازه دهيد حيوان برروي دست شما حركت كند. و بهتر است در اين زمان حيوان را خيلي بالا تر از سطح زمين نگه نداريد تا در صورت افتادن آسيبي به حيوان وارد نشود و به راحتي بتواند از دست شما بر روي شاخه ها بپرد.

 

*روش هاي در دست گرفتن ايگوآناي بالغ

ايگوآنا هاي بالغ اين آموزش را سريعتر فرا مي گيرند و بر روي دست شما بدون حركت مي ايستند. زيرا مي دانند اگر بدون حركت، خود را برروي دست شما نگهدارند به زمين سقوط نخواهند كرد. بهتر است در اين زمان از كوتاه بودن ناخنها اين خزنده اطمينان حاصل كنيد. اگر شما دستي را كه ايگوآنا بر روي آن قرار دارد را به سمت پائين متمايل كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه ايگوآنا دست شما را محكم تر نگه خواهد داشت و اگر در اين زمان ناخنها پاهاي اين خزنده بلند باشند آنها را در بن شما فرو خواهد كرد تا از سقوطتش جلوگيري كند. به همين علت ايگوآنا را خيلي از سطح زمين بالا نگاه نداريد و يا به يكباره به سمت زمين پايين نياوريد تا در حيوان احساس ترس و وحشت به وجود نياورد.

براي در دست نگاه داشتن ايگوآناي بالغ چند روش وجود دارد كه شما مي توانيد از آنها استفاده كنيد:

1. يك دست را زير شانۀ ايگوآنا قرار داده و بدن حيوان را بر روي ساعد خود خوابانده و با دست ديگر پائين تنۀ حيوان را تحت كنترول داشته باشيد. با استفاده از اين روش شما قدرت چنگ زدن را از حيوان صلب خواهيد كرد. همانطور كه در تصوير مشاهده مي كنيد در اين روش ايگوآنا كاملاً احساس آرامش كرده و آرام بر روي دست قرار مي گيرد.


2. روش ديگري كه شما براي نگاه داشتن ايگوآنا بر روي دست مي توانيد از آن استفاده كنيد به همان روشي است كه اين خزنده بروي شاخۀ درختان در زير نور خورشيد به استراحت ميپردازد مي باشد. البته از اين روش زماني مي توان استفاده كرد كه ايگوآناي شما كاملاً اهلي شده باشد و بين شما و حيوان خانگي تان رابطه خوبي برقرار باشد. در اين صورت ايگوآنا حتي در فضاي باز به آرامي و بدون حركت بر روي ساعد شما قرار مي گيرد و به استراحت مي پردازد. براي استفاده از اين روش بهتر است ابتدا در محيطي بسته و دور از صداهاي ناگهاني و ازدحام به تمرين آن بپردازيد و بعد حيوان را آرام آرام با محيط بيرون آشنا سازيد. 3. شما ميتوانيد براي كنترل بيشتر و بهتر ايگوآنا، حيوان را بين بدن و بازو قرار داده و با دست زير شانۀ آن را بگيريد. و يا در مواقعي كه زمان طولاني مي خواهيد حيوان را در دست نگاه داريد، مي توانيد بدن ايگوآنا را به خود تكيه دهيد. در اين حالت حيوان احساس آرامش بيشتري پيدا مي كند و زمان بيشتري را بي حركت بر روي دست شما سپري مي كند. 4. براي كنترل ايگوآناي بزرگ و وحشي، شما بايد از دستان قويي برخوردار باشيد. براي اين منظور يك دست را در زير شانۀ ايگوآنا قرار داده و با آن بالا تنۀ حيوان را تحت كنترل قرار دهيد و دست ديگر و ساعد را زير بدن حيوان قرار داده و پائين تنۀ آن را كنترل كنيد و با باز دم ايگوآنا را نگاه داشته و اجازۀ چرخش و تكان دادن دم و بدن را به آن ندهيد. با استفاده از اين روش، حتي يك ايگوآناي عصباني هم نميتواند شما را گاز گرفته و يا خود را از دست شما رها سازد. 5. زماني كه در محيط شلوغي قرار داريد و مي دانيد اين شرايط باعث عصبي شدن ايگوآناي شما مي شود، بايد حيوان را درون حوله و يا پارچه اي قرار دهيد تا نتواند به شما و ديگران آسيبي برساند. در اين روش حوله و يا پارچه، بايد به ابعادي باشد كه تمام بدن ايگوآنا را در بر گيرد و فقط سر حيوان خارج از آن قرار گيرد. و نگاه داشتن ايگوآنا به صورتي است كه در بالا (توضيح4) ذكر شد. شما مي توانيد از اين روش زماني كه در مهماني قرار داريد و يا مي خواهيد حيوان را به خارج از منزل و يا دامپزشكي ببريد استفاده كنيد. اين روش دامپزشك به راحتي مي تواند حيوان شما را مورد معاينه قرار داده و يا ناخنهاي ايگوآناي شما را كوتاه كند و يا اگر بايد تزريقي براي حيوان صورت گيرد شما مي توانيد به تنهاي حيوان را كنترل كنيد.

دسته ها : حيوانات
پنج شنبه سی یکم 1 1391
X