دما: از آنجا كه ايگواناها حيواناتي خونسرد هستند و از نقاط گرم و مرطوب دنيا مي آيند، لذا گرم بودن محيط زندگي آنها در اسارت امري ضروري است. شما بايد يك نقطه براي آفتاب گرفتن حيوان در گوشه اي از آكواريوم با دمايي معادل 32 تا 35 درجه سانتيگراد ايجاد كنيد و در عين حال دماي عمومي محيط آكواريوم نيز نبايد از 26 درجه سانتيگراد در طول روز كمتر شود. دماي پايين و غيركافي جلوي هضم كامل غذا و جذب مواد غذايي را مي گيرد، رشد را متوقف مي كند و باعث سوء تغذيه مي شود. بعلاوه، ايگوانايي كه در محيط هاي خيلي خنك زندگي كند، دچار ناراحتي و كم تحركي مي شود. در واقع، شما مي بايست داخل محيط آكواريوم دامنه اي از دماهاي مختلف را تأمين كنيد تا ايگوانا براحتي بتواند با اين سو و آن سو رفتن بين نقاط گرم و خنك، دماي بدن خود را تنظيم كند. مثل تمام حيوانات، ايگواناها بايد چرخه ي شبانه و روزانه داشته باشند؛ به اين معني كه شما بايد گرماي شب را بدون استفاده از نور و روشنايي تأمين كنيد (مثلاً با استفاده از لامپ هاي سراميكي).
نور: ايگواناها بايد يك منبع نور UVAو UVB]در آكواريوم خود داشته باشند. نورUVAبا فراهم كردن عناصر طبيعي نور آفتاب باعث تحريك رفتارهاي طبيعي در حيوان مي شود؛ درحاليكه نور UVBاز جنبه هاي ديگري داراي اهميت است. بدون نور UVB، پوست بدن ايگوانا نمي تواند ويتامينD3]لازم را توليد كند و يا اينكه ممكن است در تجزيه و مصرف درست كلسيوم دچار مشكل شود. ايگواناهايي كه از نور ماوراء بنفش UV محروم هستند، دچار يك بيماري بنامMBD(بيماري متابوليكي استخوان) مي شوند كه متأسفانه در ايگواناهاي در اسارت بسيار شايع است. اين بيماري باعث ضعيف شدن استخوان، دفرمه شدن آرواره ها و استخوان ها و در نهايت مرگ زودرس مي شود. بدون شك بهترين و تمام عيارترين منبع اشعه ي ماوراء بنفش خورشيد است. ايگواناي شما طي يك برنامه ي منظم روزانه با آفتاب گرفتن در مقابل خورشيد، مي تواند مقدار زيادي از اشعه ي طبيعي ماوراء بنفش را دريافت كند. در كل ايگواناي شما هرچه بيشتر به نور آفتاب دسترسي داشته باشد، برايش بهتر است. اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه حائل هاي شيشه اي يا پلاستيكي مانع رسيدن تمام و كمال عناصر اشعه ي ماوراء بنفش به بدن ايگوانا مي شود؛ به همين دليل شما نمي توانيد ايگواناي خود را پشت يك پنجره ي بسته در مقابل نور آفتاب قرار دهيد. شيشه ي پنجره بيشتر عناصر اشعه ي ماوراء بنفش را مي گيرد، بنابراين ايگواناي شما نمي تواند از اين نور براي توليد ويتامين D3در بدن خود استفاده كند (هرچند كه ممكن است از اين كار بسيار لذت ببرد).اما يك منبع ديگر براي توليد اشعه ي ماوراء بنفش، لامپ هاي فلورسنت UVمخصوصي هستند كه در اكثر پت شاپ ها و كلينيك ها و داروخانه هاي دامپزشكي موجود هستند. برخي گمان مي كنند كه اگر هر روز نور طبيعي آفتاب در اختيار ايگوانا قرار بگيرد، ديگر نيازي به نور مصنوعي ماوراء بنفشUVدر آكواريوم حيوان وجود ندارد. با اين حال، انجمن ايگواناي سبز استفاده از اشعه ي مصنوعي ماوراء بنفش را در كنار استفاده از نور طبيعي آفتاب به شدت توصيه مي كند؛ تا اطمينان حاصل كنيد كه ايگواناي شما به قدر كافي اشعه ي ماوراء بنفش را دريافت كرده است. تأثير نور طبيعي آفتاب در تحريك ايگوانا به توليد ويتامين D3تحت عواملي چون فصلي كه در آن قرار داريد يا عرض جغرافيايي مكاني كه در آن زندگي مي كنيد متغير است. بهرحال، استفاده از نور مصنوعي ماوراء بنفش، بخصوص در اقليم هاي ابري و شمالي و خنك تر، در نقش يك به اصطلاح پشه بند عمل مي كند.
[رطوبت: ايگواناها در كنار دماي بالا، به رطوبت خيلي بالايي نيز احتياج دارند. يكي از شايع ترين مشكلاتي كه در ايگواناهاي در اسارت ديده مي شود، همين از دست دادن آب بدن است. سيستم بدن ايگوانا طوري طراحي نشده كه نياز زيادي به نوشيدن آب داشته باشد، چراكه رطوبت بالاي محل طبيعي زندگي شان و نم زيادي كه در غذايشان وجود دارد، آب مورد نياز بدن را بخوبي تأمين مي كند. اما محل زندگي آنها در اسارت بسيار خشك تر است، بخصوص اينكه آنها ميل زيادي به نوشيدن آب ندارند- حتي اگر منبع آب در كنارشان باشد-، لذا بسياري از آنها بيشتر اوقات زندگي خود را در حال كمبود آب بدن مي گذرانند. كم آبي دائم به كليه ها فشار مي آورد و مي تواند باعث از كار افتادگي كليه ها در سنين پائين شود. بر اين اساس، مرطوب بودن محل زندگي ايگوانا بسيار مهم و ضروري است. از ديگر اثرات مثبت رطوبت بالا اينست كه روند پوست اندازي را براي حيوان آسان مي كند. درجه رطوبت در آكواريوم ايگوانا بايد بين 65 تا 70 درصد باشد.
نتيجه:] همانطور كه مشاهده كرديد، تأمين و ايجاد يك محيط مناسب براي زندگي ايگوانا در اسارت كار ساده اي نيست؛ اما در هر حال كاري است كه بايد انجام شود. مواردي كه در بالا ذكر شد، چيزهايي نيستند كه ايگواناي شما مي خواهد[، بلكه مواردي هستند كه ايگوانا براي سالم و شاداب ماندن به آنها احتياج دارد. وقتي كه با شرايط مورد نياز زندگي ايگوانا آشنا شديد، قدم بعدي آنست كه بدانيد چگونه آنها را انجام دهيد. آنگاه وقت آنست كه تصميم بگيريد براي سكوهاي بالا رفتن ايگوانا از چه موادي استفاده كنيد، براي كف پوش آكواريوم چه موادي را در نظر بگيريد، و چه ابزار روشنايي و گرمايي و رطوبتي را براي آكواريوم استفاده كنيد. انتخاب هاي فراواني براي شما وجود دارد كه البته همه ي آنها خوب نيستند. ممكن است بعضي مواد و ابزار براي بعضي ها خوب كار كند، اما متناسب با آكواريوم شما نباشد. لذا، تنها درك و يادگيري مسائل محيط زندگي ايگوانا كافي نيست؛ توصيه ي ما اينست كه هيچگاه مطالعه را متوقف نكنيد.]


دسته ها : حيوانات
چهارشنبه سیم 1 1391
X