اصول اوليه ي محل زندگي ايگوانا(1)

جمله اي كه ممكن است بارها و بارها از زبان متخصصين و دامپزشكان درباره ي ايگوانا شنيده باشيد، اينست كهنگهداري آنها در منزل كار راحتي نيست]. چرا اينچنين است؟ درحاليكه نگهداري حيواناتي مثل سگ، گربه و ماهي به اين دشواري نيست. مگر ايگواناها چه مي كنند كه نگهداري از آنها سخت و دشوار است؟ مهمترين مسأله اين است: ايگواناها همانند ديگر خزندگان و دوزيستان، در بسياري از جنبه هاي زندگي شان به محيط اطرافشان وابسته اند؛ درحاليكه حيوانات خانگي ديگري مثل پستانداران مي توانند از منابع ديگر انرژي خود را تأمين كنند. ايگواناها گرماي مورد نياز بدن شان را از محيط اطرافشان مي گيرند. بدن آنها از امواج نوري خاصي در محيط استفاده مي كند تا كمك حال متابوليسم و فعل و انفعالات شيميايي بدن شان باشد. اين حيوانات خود را بخوبي با محيط طبيعي زندگي شان در نقاط گرم و مرطوب دنيا وفق داده اند، در حاليكه محيط زندگي آنها در اسارت با شرايط آنها در طبيعت به كلي متفاوت است. خلاصه ي مطلب اينكه اگر شما نتوانيد محيط مناسبي كه برطرف كننده ي نيازهاي اين حيوان باشد را تأمين كنيد، آنها آسيب مي بينند، بيمار مي شوند و حتي ممكن است بميرند. فهم و درك نيازهاي حيوان قبل از تهيه و تأمين محل زندگي او، بسيار مهم و ضروري است. اما نيازهاي اوليه و اساسي محل زندگي ايگوانا چيست؟اندازه ي آكواريوم: تازه كارها بايد بدانند كه آكواريوم يك ايگواناي بالغ بايد به حد كافي بزرگ- تا نزديك به 2 متر!- و جادار باشد. تصور غلطي بين مردم وجود دارد كه اندازه ي قفس يا آكواريوم (اگر كوچك باشد) مي تواند رشد ايگوانا را محدود و متوقف كند؛ در حاليكه آنها در تمام طول عمر- در كودكي سريعتر و با بالا رفتن سن به آهستگي- به رشد خود ادامه مي دهند. يك ايگواناي جوان در سال اول نيازمند يك آكواريوم 55 گالوني (200 ليتري) خواهد بود. قبل از اقدام به خريد ايگوانا، بايد اطمينان حاصل كنيد كه فضاي خالي و لازم براي محل زندگي حيوان را در اختيار داريد و يا اينكه به او اجازه دهيد تا آزادانه در خانه تان گردش كند و در عين حال نيازهاي زندگي اش هم فراهم باشد.
محل زندگي ايگوانا (آكواريوم يا قفس) در عين داشتن ارتفاعي مناسب، بايد حداقل دوبرابر اندازه خود حيوان طول داشته باشد. براي يك ايگواناي بالغ، حداقل ارتفاعي معادل 180 سانتيمتر لازم است. ايگواناها حيواناتي درخت زي هستند و لذا در ارتفاع احساس امنيت بيشتري مي كنند. عرض آكواريوم هم مي بايست حداقل نصف طول خود حيوان باشد. با اين حال ناگفته پيداست كه هرچه محل زندگي ايگوانا بزرگتر باشد، حيوان در آن احساس آرامش و امنيت بيشتري خواهد كرد. آكواريوم هاي خيلي كوچك نه تنها باعث استرس حيوان مي شود، بلكه ممكن است باعث آسيب ها و صدمات بدني هم بشود. زخم هاي روي بيني و ناخن هاي شكسته حاكي از آنست كه ايگوانا بروي در و ديوار آكواريوم خود پنجه مي كشد و بيني خود را به شيشه مي مالد تا شايد راه فراري بيابد. آكواريوم هاي كوچك همچنين جلوي حركت و تحرك حيوان را مي گيرد و توانايي هاي بالا رفتن او را محدود مي كند. ضعف و ناتواني ماهيچه ها عمدتاً به دليل كمبود فعاليت هاي بدني و كم تحركي حيوان است كه همه ناشي از كوچك بودن آكواريوم مي باشد. اگر شما نمي توانيد آكواريوم بزرگي براي ايگوانا فراهم كنيد، و يا اينكه گردش آزادانه ي حيوان در منزل تان ميسر نيست، بايد به فكر يك حيوان خانگي كوچكتر براي خود باشيد. 
يك بچه ايگوانا يا يك ايگواناي جوان نياز به فضاي خيلي زيادي ندارد. در واقع، يك آكواريوم معمولي محيط مناسبي براي ايگواناهاي كوچك خواهد بود. با اين حال، توجه داشته باشيد كه ايگواناها خيلي سريع رشد مي كنند و در پايان سال اول شما نياز به يك آكواريوم بزرگتر خواهيد داشت. بنابراين بايد از قبل به فكر باشيد و يك آكواريوم بزرگ را پيشاپيش تهيه كنيد. در عين حال، فراموش نكنيد كه تجهيزات داخل آكواريوم هميشه بايد مهيا باشد و ربطي به كوچكي و بزرگي آن ندارد؛ چيزهايي از قبيل: نور، گرما و رطوبت مناسب و همينطور تنه هاي درخت و چيزهايي شبيه اين براي بالا رفتن حيوان. ]با مراقبت و نگهداري صحيح، بچه ايگواناي شما مي تواند طي 5/2 تا 3 سال به اندازه ي يك ايگواناي بالغ برسد!

دسته ها : حيوانات
چهارشنبه سیم 1 1391
X